Skip to main content
Nieuws

Niet over zonder ons: aanpak invalideparkeervoorzieningen

Geschreven door 23 september 2018januari 14th, 2022No Comments

Niet over zonder ons: aanpak invalideparkeervoorzieningen

In de raad van 20 september is met grote meerderheid een motie aangenomen (alleen de VVD was tegen) waarin het college gevraagd wordt, nog dit jaar een voorstel aan de raad voor te leggen waarin parkeerkaarten en parkeerplaatsen voor gehandicapten vrij van leges worden verklaard.

Aan die motie ging een initiatiefvoorstel van de SP en Hart voor Schijndel vooraf. Dit voorstel gaf de raad – kort gezegd-  de keuze: “betalen we het door vrijstelling leges of vanuit de WMO?”. Er is door beide partijen hard aan gewerkt, meerdere versies passeerden de revue.

Team Meierijstad vindt dat een parkeerkaart/plaats voor sommige inwoners van Meierijstad onmisbare voorwaarden zijn om mee te kunnen blijven doen, en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. In de commissievergadering werd door TEAM toch opgemerkt dat het voorstel niet rijp was voor behandeling in de raad. Nauw betrokkenen zoals de adviesraad Sociaal Domein, de Stichting Toegankelijk Meierijstad en de Seniorenraad was niet om advies gevraagd. TEAM pleitte dus voor uitstel. Helaas, TEAM kreeg daar in de commissievergadering de handjes niet voor op elkaar.

Maar het kan verkeren.

In de raad van 20 september werd de motie aangenomen, met – breed gedragen –  de toevoeging dat het college ook advies bij de drie groeperingen opvraagt.  De bij mensen met beperkingen vaak gebruikte uitdrukking “ niet over ons zonder ons” werd een week later wel door de raad herkend. Twee mooie resultaten op 1 avond.

Ter informatie: je komt- na een medisch onderzoek – in aanmerking voor een parkeerkaart/plaats als je met de loophulpmiddelen als een rollator, stok of prothese niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet kan overbruggen. Er wordt in dit verband vaak gesproken over gehandicapten of invaliden maar het zou zomaar je vader of je moeder kunnen zijn die – op het lopen na – nog top functioneert.

Voor vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met raadslid Peter Verbraak.