Nieuws

Niets doen kan niet meer

Geschreven door 4 juli 2020 januari 14th, 2022 No Comments

Niets doen kan niet meer

Als laatste agendapunt kwam, op 2 juli- even voor 0.00 uur – de motie van HIER over discriminatie en racisme in de raad aan de orde.

De motie had de titel “Niets doen kan niet meer”, bedoeld om –  zonder dikke notities of verplichte regels – vanuit bewustwording  actief en planmatig bij te dragen aan vermindering van discriminatie en racisme in Meierijstad.

“Want laat het duidelijk zijn, ook in Meierijstad worden uitdrukkingen gebruikt die kwetsend zijn voor bevolkingsgroepen, worden mensen niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek vanwege hun naam, worden inwoners verwenst omwille van hun religie” had Peter Verbraak in zijn betoog aangegeven .

De motie werd raadsbreed aangenomen en door het college overgenomen, maar niet zonder commotie.

De zwarte Piet-discussie kwam al snel op tafel, even als “de oude VOC helden “, “aandacht voor anders achtergestelde groepen, “ik voel me aangesproken, want ik discrimineer niet”, maar zonder uitzondering werd door elke woordvoerder aangegeven de motie te steunen.

Gezien de lange vergadering en het late tijdstip is de echte discussie niet gevoerd, maar uit de inbreng in de eerste termijn bleek duidelijk dat de meningen binnen de raad over de rol van de politiek en de concrete vertaling naar het dagelijkse leven in Meierijstad zeer divers zijn.

We zijn er dus nog niet, maar een eerste belangrijk piketpaaltje is geslagen : het college gaat aan de slag, en komt voor eind 2020 met een plan.

Motie vreemd Hier, Niets doen kan niet meer

Betoog motie Niets doen kan niet meer