Skip to main content
Nieuws

Nieuwbouw Petrus en Paulusschool Eerde kan van start!

Geschreven door 28 juni 2020januari 14th, 2022No Comments

Nieuwbouw Petrus en Paulusschool Eerde kan van start!

In de raad van 25 juni jl. is uitvoerig gesproken over de plannen in Eerde. Het ging over de Petrus en Paulusschool maar wel in samenhang met de kerk, woningbouw en de uitstraling van het dorp.  Meerdere belangen in een complex plan, waar vooral de inwoners van Eerde duidelijkheid over willen.

HIER  vindt het een prachtplan. Alleen, en daar was HIER al langer opgericht, dat prachtige plan heeft recht op een goed fundament. “Het mag geen koppijn dossier worden” had Peter Verbraak in de commissievergadering al gezegd, en eerlijk gezegd is dat beeld nog niet uit ons hoofd. In die commissievergadering hebben wij om een onafhankelijke financieel juridische toets gevraagd. De afgelopen weken is het plan extern getoetst, aangepast, en daardoor verbeterd.  Wij zijn daar blij mee. In diezelfde commissie hebben wij de wethouder gevraagd in beeld te brengen hoeveel woningen de projectontwikkelaar mag bouwen als compensatie voor de restauratie van de kerk. Omdat daar geen positief antwoord op kwam hebben we samen met D66, SP, VVD en Lijst Blanco een motie ingediend.

De motie wil – zonder het proces te vertragen- op een vaststaand tijdstip duidelijkheid over de vraag hoeveel woningen de projectontwikkelaar volgens de woonvisie in Eerde mag bouwen als compensatie voor de restauratie van de kerk. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet er een duidelijk restauratieplan komen. En het is breed bekend dat Eerde daar naar smacht. Daarnaast zorgt deze motie dat in overleg, met de boeken open, het aantal te bouwen woningen bepaald wordt. Er is dan geen open-eind-afspraak tussen gemeente en projectontwikkelaar meer waardoor men in Eerde weet “of de jeugd uit Eerde in Eerde kan blijven wonen?”.

De motie vraagt  aan de wethouder om de raad hierover direct na de oplevering van de nieuwe school te informeren.  Dat is dus op zijn vroegst over 1,5 jaar, want pas dan zijn de wijziging van het bestemmingsplan, de afgifte van de  bouwvergunning, de monumentenvergunning, en de nieuwbouw van de school achter de rug. 

Wij zien, lezen en horen dat er in Eerde nog de nodige hobbels genomen moeten worden, maar een ding is zeker: als er binnen anderhalf jaar geen afspraak gemaakt kan worden of de projectontwikkelaar nul, tien of twintig woningen volgens onze woonvisie mag bouwen, dan is is er echt wat aan de hand met dit plan. Wij hopen dat niet.

We waren dan ook blij dat we in de brief van de dorpsraad lezen dat de projectontwikkelaar een begin heeft gemaakt met het restauratieplan. “Hij legt de bal al op de stip en de wethouder hoeft hem alleen maar in te schieten” werd door Peter Verbraak in de raadsvergadering gezegd. Ze begreep de onrust in Eerde en zou de motie kunnen overnemen. Bij de stemming werd het duidelijk, de motie is aangenomen, slechts twee partijen waren tegen.  

HIER kijkt tevreden terug!

Voor informatie kan contact worden opgenomen met Peter Verbraak (peterverbraak@wijzijnhier.nu)