Nieuws

Objectief onderzoek naar de beste Veghelse variant voor de N279

Geschreven door 8 april 2017 januari 14th, 2022 No Comments

Objectief onderzoek naar de beste Veghelse variant voor de N279

De gemeente is in maart gestart met een onderzoek (MKBA) naar de nut en noodzaak voor de verbetering van de N279. Voor Zijtaart is dit belangrijk omdat dit onderzoek inzicht gaat geven in de vraag welke variant bij Veghel het beste is voor de maatschappij als geheel. In 2008 had de gemeenteraad van Veghel in een structuurvisie vastgelegd dat de omleiding van de N279 er moet komen. De voorkeur voor die omleiding was niet gebaseerd op onderzoek, maar op de mening van veel raadsleden dat de omleiding voor minder overlast zou zorgen voor inwoners van Veghel en daarnaast een extra aansluiting zou betekenen voor het bedrijventerrein (op de Corsica).  Weinig mensen in de gemeenteraad vroegen zich destijds af of die omleiding eigenlijk wel de beste oplossing is voor het probleem.

Het kan natuurlijk gebeuren dat ook uit de objectieve MKBA-studie komt dat de omleiding een betere optie is dan verbreding van de N279 langs de Zuid-Willemsvaart. Maar omdat de omleiding er anders waarschijnlijk gewoon gekomen zou zijn, is de MKBA-studie de enige kans om de omleiding (en dus veel overlast) te voorkomen. Op het uitkomst van de MKBA-studie moeten we nog even wachten want de studie wordt eind april afgerond. Op 22 juni wordt een besluit genomen over de voorkeursvariant door de gemeenteraad van Meierijstad. Maar het is een provinciale weg, dus het is niet de gemeente die uiteindelijk bepaalt.  De provincie gaat na 22 juni het besluit nemen over de variant die verder uitgewerkt zal worden. Het worden dus nog enkele spannende maanden voor  Zijtaart.

Wil je meer weten? Ons raadslid Erik de Vries heeft een uitgebreid artikel geschreven op zijn blog te lezen via de volgende link: N279.