Nieuws

Onderzoek groter en betaalbaar wijkhuis Kienehoef

Geschreven door 27 juni 2021 januari 14th, 2022 No Comments

Onderzoek groter en betaalbaar wijkhuis Kienehoef

Voor de nieuw te bouwen MFA De groene Long komt een onderzoek of door bouw van sociale woningbouw een groter wijkhuis kan worden gerealiseerd. De huidige plannen voor de nieuw te bouwen scholen, sport- en wijkvoorziening overschrijden het budget en woningen maken het geheel ook mogelijk goedkoper.

Door woningbouw toe te voegen aan het plan ontstaan er mogelijk kansen voor een grotere wijkruimte zonder grotere kostenoverschrijding. Voor een wijk van 5000 inwoners moet er een grotere ruimte beschikbaar komen, dan de nu geplande 70m2, waar inwoners en zorgpartners elkaar ook overdag kunnen ontmoeten. Door de transitie sociaal domein heeft de gemeente immers ook een grote verantwoordelijkheid voor wonen, zorg en welzijn van zijn inwoners. Een volwaardige ruimte voor de wijk hoort daarbij.

HIER heeft de gemeente aangezet om verder te onderzoeken of sociale woningbouw in samenwerking met Woonmeij kansen biedt om een grotere, betaalbare en een toegankelijkere MFA te realiseren. Ook meteen een kans met het tekort aan woningen. De motie is ingediend tijdens de raadsvergadering van 24 juni en na een stevige discussie aangenomen met een nipte meerderheid.

HIER Raadslid Peter Verbraak: “Kansen moet je onderzoeken! We zijn tevreden met het gegeven dat een meerderheid van de raad voor het onderzoeken van kansen was. We gaan er vanuit dat de wethouder de motie uitvoert, want wat de uitslag ook wordt –  met of zonder sociale woningen –  dan is er alles aangedaan om het begrotingstekort te beperken, en de wijk te voorzien van een passende ruimte. Wij zijn dan ook blij met de nipte steun van de fracties. We kijken uit naar de uitkomsten van het onderzoek met Woonmeij en welke mogelijkheden dit biedt voor de realisatie en budget van MFA De Groene Long.”.

In 2018 is er door HIER al via technische vragen en gesprekken aandacht gevraagd om de nieuwbouw van twee nieuwe scholen en een sportzaal onder één dak in de Rooise wijk Kienehoef aan te grijpen om ook een volwaardige ontmoetingsruimte voor de wijk te realiseren. In de commissievergadering van 10 juni jl. was al uitvoerig over de te bouwen MFA “De Groene Long” gesproken. Naast tevredenheid en het vertrouwen dat het met betrekking tot de scholen, de sportzaal en de kinderopvang best goed zal komen, waren er twee punten die – niet alleen door de insprekers van Seniorenraad en Welzijn de Meierij – maar vanuit bijna alle fracties specifiek de aandacht vroegen, te weten de ruimte voor de wijk én de overschrijding van het budget.

Op 8 november 2021 neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de realisatie en kosten van MFA De Groene Long. Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Peter Verbraak, Raadslid HIER (email peterverbraak@wijzijhier.nu).

Betoog motie de Groene Long 24 juni 2021

Motie MFA de Groene Long, Hier,PvdA,VVD,SP,D66, GBM kansen die onderzoek je!

Schoolgebouw wijk Kienehoef @MooiRooiKrant