Geen categorie

Ontwikkeling wijkgebouw Boschweg Schijndel weer stap dichterbij

By 4 januari 2018 mei 2nd, 2019 No Comments

Vanavond heeft het College aan de betrokken partijen van “ontwikkeling wijkgebouw Boschweg in Schijndel” medegedeeld dat uit de 5 scenario’s er nog 2 voorkeurscenario’s verder onderzocht moeten worden. Dit naar aanleiding van de gesprekken die vanaf de zomer 2017 tot heden hebben plaatsgevonden.

Het betreft de volgende 2 scenario’s:

  • Nieuw gebouw van circa 535m2, op basis van Programma van Wensen 2016 én behouden Gasthuis
  • Verbouwen Kajuit én behouden Gasthuis.

Deze beide scenario’s worden verder uitgewerkt en onderzocht op financiële en maatschappelijke haalbaarheid. Uit deze bevindingen zal medio 2018 een raadsbesluit scenario klaar moeten liggen.

Er zal op korte termijn een stuurgroep worden samengesteld voor Woonservice Boschweg-breed om de behoeften van zowel Boschweg noordoost en zuidwest zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Deze nieuw te vormen stuurgroep alsook de betrokken partijen (Stichting de Kajuit, Stichting De Bloemenwijk, Stichting Woonservice Boschweg/Bestuur Gasthuis, Senioren Boschweg, KBO Boschweg, Wijkraad Bonkelaar/Grevekeur, Wijkraad Bloemenwijk en speelotheek De Ballon) zijn ook partners bij de uitwerking van de scenario’s zodat er een door de burgers breed gedragen initiatief komt te liggen.

Team Meierijstad kijkt uit naar de verdere plannen daar dit past in de overtuiging van onze partij dat we de identiteit en waarden die belangrijk gevonden worden door de inwoners graag willen behouden en versterken. Onder andere goede accommodaties waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten zullen daarin bijdragen.