Verkiezingsprogramma 2022

Openbare orde en veiligheid

Geschreven door 11 januari 2022 januari 13th, 2022 No Comments

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid is meer dan alleen blauw op straat, maar gaat ook over de verbinding met zorg, leefbaarheid en gezondheid. Hier lees je hoe HIER dit op wil pakken.

Beleid

 • Grootschalige evenementen, bedrijven en transport brengen risico’s met zich mee. Meierijstad moet daarop voorbereid zijn.
 • Georganiseerde criminaliteit leidt tot ondermijning. Meierijstad pakt georganiseerde criminaliteit bij de wortels aan.
 • Agenten zijn zichtbaar aanwezig in de wijken en dorpen. Zij werken samen met BOA’s en andere handhavers.
 • Toezicht binnen de zorg heeft blijvend de aandacht. HIER wil zorgfraude tegengaan.
 • BOA’s, politie en andere handhavende instanties maken jaarlijks de balans op en schrijven een integrale rapportage Veiligheid. Deze rapportage bevat meetbare indicatoren en heldere doelstellingen.
 • Er is aandacht voor objectieve veiligheid maar ook voor subjectieve veiligheid. Voor het gevoel van veiligheid. Kwetsbare groepen hebben hierin extra aandacht nodig.
 • Bij overlastgevend crimineel gedrag hebben we ook aandacht voor de achtergronden van dit gedrag. Preventie is dan ook van belang.
 • Bij nieuwe, ruimtelijke plannen is het creëren van een veilige woonomgeving van belang.
 • We leven in een informatiemaatschappij. Privacy en informatieveiligheid staan hoog op de agenda.
 • Gemeente, woningbouwverenigingen en politie overleggen met wijk- en dorpsraden over de veiligheid in buurten. Een wijkschouw en de acties die daaruit ontstaan, zullen de veiligheid vergroten. De leefbaarheidsaanpak per wijk wordt verder doorgevoerd.
 • Burgerinitiatieven (zoals een Buurt Informatie Netwerk (BIN), buurtApps of alerts) worden gestimuleerd en ondersteund.

Concreet

 • We omarmen het Regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou?’. De monitor die bij dit project gebruikt wordt, is de leidraad voor beleid. De campagne ‘Skip die Trip’ ondersteunen we graag.
 • Het recht om te demonstreren, omarmen we. Iedereen mag zijn mening geven. We luisteren naar elkaar.
 • Lachgas moet totaal verboden zijn voor particulier gebruik. In de APV willen we de consequenties voor gebruik en vervoer opnemen.
 • Toezicht en handhaving moeten we een grotere rol laten spelen. De capaciteit is momenteel onvoldoende. Als er regels gemaakt worden, moeten ze ook gehandhaafd worden. Daarvoor is een uitbreiding nodig in fte’s voor de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren). We willen graag duidelijkheid over het tekort aan boa’s en hier de capaciteit verhogen.
 • De verbinding tussen de ‘domeinen’ zorg en veiligheid wordt nog verder doorgevoerd. De gemeente heeft een eigen flexibel zorg- en veiligheidsteam.

Per kern

 • Het politiebureau in Veghel wordt optimaal ingezet als het ‘veiligheidshuis’ van Meierijstad.
 • De aanpak richting recreatiepark Resort de Molenheide Schijndel wordt verder doorgevoerd.
 • Betere handhaving tegen overtreders in het centrum van Schijndel (automobilisten).
 • Dumping drugsafval wordt verder tegengegaan op de Rooise heide.
 • Handhaven tegen het gebruik van crossmotoren in het buitengebied, met name in Eerde.