Nieuws

Paracommercie en Horeca Meierijstad in gesprek

Geschreven door 2 februari 2018 januari 14th, 2022 No Comments

Paracommercie en Horeca Meierijstad in gesprek

Vorige week hebben we een beeldvormende avond gehad die in het teken stond van paracommercie. Op deze avond waren veel verschillende doelgroepen aanwezig, zoals Koninklijke Horeca Nederland, sportraad, sportverenigingen, wijk- en dorpsraden en buurthuizen.

Maar wat is nu paracommercie? Paracommercie gaat over het schenken van alcohol door andere instellingen dan de horeca. Voor de horeca betekent dit dan dat er concurrentie ontstaat.

Om dit alles te verminderen of te voorkomen, moet de gemeente Meierijstad hier duidelijke regels voor opstellen. De voormalige gemeentes, Schijndel, Sint- Oedenrode en Veghel hadden verschillende regels over dit onderwerp, dus er moet harmonisatie plaatsvinden. De eerste stap is om iedereen die op enige wijze raakvlakken hebben met paracommercie uit te nodigen om hun mening te geven. Dit is wat er vorige week heeft plaatsgevonden, door middel van samen enkele stellingen te doorlopen.

De eerste stelling die besproken is: “Het koppelen van schenktijden aan openingstijden is een goed idee?”

Over het algemeen was de uitkomst hier “Ja” op. Wat hierbij wel aangegeven is, is dat als de schenktijd stopt, de aanwezige personen niet meteen weg zullen zijn, dus er een eventuele uitloop tijd nodig is.

De tweede stelling: “Sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen mogen delfde schenktijden hanteren als reguliere/commerciële horeca?”

Bij deze stelling was er de meeste discussie. De een geeft aan dat dit mogelijk moest zijn en de ander geeft aan dat dit te ver gaat. Voorstellen hierbij zijn dat de eindtijden maximaal 24 uur zijn en indien de sport tot later plaats vindt, dat er maximaal tot 2 uur daarna geschonken mag worden.

Belangrijk hierbij is wel dat er een uitzondering mogelijk moet zijn binnen de kleine kernen, waar geen horeca aanwezig is die dit kunnen/willen faciliteren. Indien het mogelijk is zou het zelfs goed zijn als er een samenwerking plaats vindt tussen sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen en de betreffende horeca, om een win-win situatie te laten ontstaan.

Voor zowel deze stelling als de volgende stelling is het goed om sportverenigingen en buurt-dorpshuizen op verschillende manieren te benaderen en dan ook de regelgeving rondom paracommercie apart op te zetten.

De derde stelling: “Paracommerciële instellingen mogen nooit alcohol verstrekken bij bijeenkomsten van persoonlijke aard?”

Bij deze stelling zag je dat er twijfel ontstond over de woorden persoonlijke aard. Wanneer geef je de leden wel toestemming en wanneer niet? Heel duidelijk was dat er in ieder geval geen bruiloften moeten plaats vinden, deze horen echt bij de horeca instellingen, waarbij ook weer de mits ontstaat voor kleine kernen waarbij er geen andere voorzieningen zijn. Indien verenigingen of buurt- en dorpshuizen het wel nodig vinden, dan moeten ze in ieder geval een vergunning aanvragen.

Daarnaast werd er ook gesproken over club gerelateerde bijeenkomsten. Indien dit voor alleen leden is, zou dit onbeperkt toegestaan moeten worden en indien dit niet zo is wil de Horeca Nederland dit instellen tot maximaal 5 keer per jaar.

De laatste stelling “We nemen ook niet verplichte regelgeving op?”

Hier zijn weinig concrete antwoorden op gekomen, maar alcohol schenken in combinatie met jeugd zijn wel belangrijke zaken waar we een lijn kunnen innemen.

Al met al zijn er op deze avond veel meningen, ideeën en oplossingen aangedragen. De gemeente Meierijstad zal al deze punten gaan uitwerken en omtoveren tot een conceptnota paracommercie. Deze zal in de volgende beeldvormende avond op 15 maart 2018 opnieuw besproken worden. Team Meierijstad kijkt dan ook uit naar de conceptnota en zal kritisch kijken of de meningen van de verschillende doelgroepen meegenomen zijn in de nota en de hoofdlijn van samenspraak en samenwerking gezocht is.

Voor vragen over dit onderwerp kan contact opgenomen worden met burgercommissielid Miranda Kerkhof-Ulehake.