Skip to main content
Nieuws

Portefeuilleverdeling TEAM-fractie

Geschreven door 14 april 2017januari 14th, 2022No Comments

Portefeuilleverdeling TEAM-fractie

Namens Team Meierijstad nemen 11 Raadsleden zitting in de raad van gemeente Meierijstad. Daarnaast zijn er 2 Burgercommissieleden benoemd. Als Team Meierijstad zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die we als fractie op ons hebben genomen om onze dorpen-stad, oftewel de 13 kernen in Meierijstad, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen op alle portefeuilles. Om dit voor de inwoners en onszelf zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben we een overzicht gemaakt van de programma’s en de bijbehorende portefeuilles/dossiers. Klik op volgende link voor de gedetailleerde inhoud: taakverdeling-portefeuilles-fractie.pdf.

Politiek inhoudelijke vragen kunnen gemaild worden naar fractiesecretariaat@teammeierijstad.nl of neem contact op met het betreffende raad- of burgercommissielid.

De fractie vergadert iedere dinsdagavond in het bestuurscentrum Sint-Oedenrode. Eens per maand hebben we een openbare fractievergadering op locatie waarbij iedereen welkom is. Als fractieleden zullen we ook ieder een aanspreekpunt zijn voor een kern. Hierover volgende week meer!

Hieronder een overzicht van de portefeuilleverdeling op hoofdlijnen en de contactgegevens van onze fractieleden:

Overzicht profielen

[table id=2 /]