Nieuws

Raad wil duidelijke kaders

Geschreven door 15 oktober 2018 januari 14th, 2022 No Comments

Raad wil duidelijke kaders

In de raadsvergadering van 11 oktober waren het rapport Toegang en de strategische visie Sociaal Domein belangrijke agendapunten.

Tijdens de commissievergadering van 4 oktober zijn ze ook al aan de orde geweest, en er had zich toen al een lijn afgetekend. De stap van visie, direct naar de uitvoering werd raadsbreed te groot geacht. Alle fracties hadden bij beide items de nodige kritische vragen, maar duidelijk was, dat als de raad door een extra kaderstellende beleidsnota zijn invloed kon behouden deze op 11 oktober wel door de raad aangenomen zou worden. Door het aannemen van twee amendementen (door D’66 aangekondigd tijdens de commissie van 4 oktober jl) gebeurde dat ook.

TEAM was niet alleen tevreden met die uitslag. TEAM was ook blij met de toezeggingen van de wethouder in de commissievergadering op onze vragen. Er komt meer aandacht voor privacy, onafhankelijke cliëntondersteuning en vrijwilligerswerkbeleid.
De kaderstellende beleidsnota wordt in de eerste helft van 2019 aan de raad aangeboden.

Indien er vragen zijn over dit onderwerp kun je contact opnemen met Peter Verbraak (p.verbraak@teammeierijstad.nl).

Sociaal, Ouderen