Skip to main content
Nieuws

Realisatie Omnipark: denkrichting breed gedragen. Nu verder vooruit!

Geschreven door 5 april 2021januari 14th, 2022No Comments

Realisatie Omnipark: denkrichting breed gedragen. Nu verder vooruit!

Al heel wat jaren is er gesproken over de droom van Erp: een Omnipark voor de inwoners uit deze kern. Wij van HIER onderschrijven de denkrichting, een breed gedragen maar ook vooruitstrevend plan waar sport, waterberging, natuur- en cultuurontwikkelingen maar ook zorg, welzijn én ontmoeten samen komen voor de kern Erp. Ook Boerdonk, Keldonk en Veghels buiten kan op termijn op onderdelen aanhaken. Dat was ook het geluid van de andere fracties tijdens de raadscyclus van 1 april. Het besluit is genomen en de denkrichting breed gesteund. Nu de blik vooruit om te komen tot realisatie, ook al is dit pas op langere termijn!

Er is een flinke investering die gemoeid is met het Omnipark. Echter hoeven we dit niet alleen als gemeente te dragen. De stuurgroep Omnipark, inwoners en ondernemers van Erp maar ook het waterschap, Regio Noord Oost Brabant en mogelijk nog andere subsidieverstrekkers willen en kunnen daarin bijdragen. Het geld is nu nog niet beschikbaar. D66 had een amendement ingediend om de aanvang van de MFA Ter AA naar voren te halen. Als HIER konden we dit niet steunen daar het direct een financiële reikwijdte heeft. Hoe graag wij dat ook willen, hebben wij moeten constateren dat dit niet haalbaar is.

Daarom stelden we voor dat het juist onderzocht moet worden en vastgelegd in een financieringsplan. Op basis van die resultaten en input kun je gedegen de gesprekken over de meerjarenbegroting aangaan. Samen op pad moeten gaan om de financiering en uiteindelijke exploitatie rond te gaan krijgen. Met de betrokken partijen een duidelijk plan maken wie, wat, wanneer en hoeveel voor zijn rekening kan en wil nemen. Dit hadden we verwoord in een motie.

Uiteindelijk kregen we voor onze motie helaas niet de handen op elkaar waardoor de wethouder een goed instrument onthouden is om mogelijkheden op co-creatie –  dus creatief verkennen van mogelijkheden, mensen te betrekken, duidelijkheid te geven én inzicht in afwegingen ook voor de raad in kaart te brengen. Verwarring zat in de titel van de motie: een financieringsplan. Wij begrijpen dat een tot in detail beschreven financieringsplan nog niet mogelijk is. Anders zou er nu geen denkrichting voor hebben gelegen maar een uitvoeringsplan. Het financieringsplan is erop gericht om gericht op de deelinvesteringen die gemaakt moeten worden inzicht te geven over mogelijkheden van financiering én is tevens een manier waarop we met betrokken partijen samen tot de snelste manier tot realisatie van het Omnipark kunnen komen. Een goed instrument voor alle partijen.

Het financieringsplan uit deze motie moet je dus zien als een kapstok of blauwdruk, het grote inzicht gevende geheel, en waarvan de right to challenge met de stuurgroep en inwoners/ondernemers van Erp een wat nader uitgewerkt element is. De motie die we samen met Lokaal hadden ingediend en ook onvoldoende steun vond in de raad. Een routekaart is nodig, waar zowel huidig college als het nieuwe college voortvarend mee aan de slag kan gaan, om de vervolgstappen om tot realisatie van het Omnipark te komen in de komende jaren. Ondanks dat het door ons gevraagde plan in november 2021 niet zal worden aangeboden aan de raad zullen we hoe dan ook bij alle betrokken partijen vinger aan de pols houden over de vervolgstappen om tot realisatie van het Omnipark te komen.

Voor ons betoog van de raadsvergadering en de moties die zijn ingediend klik dan op de volgende link:

20210401 Betoog Raadsvergadering denkrichting Omnipark

20210401 Motie Hier, Lokaal financieringsplan Onmipark Erp

20210401 Motie Lokaal, LB,Hier.GB Erp pakt uitvoering Omnipark zelf op

Vragen over dit onderwerp? Alda Gloudemans (aldagloudemans@wijzijnhier.nu) en Marischka Klotz (marischkaklotz@wijzijnhier.nu) zijn graag bereid om ze nader toe te lichten.

Impressie Omnipark Erk @adviesbureau Kragten