Skip to main content
Nieuws

Realisatie podium biedt kans voor o.a. kunstmuseum in oud gemeentehuis Schijndel

Geschreven door 19 april 2017januari 14th, 2022No Comments

Realisatie podium biedt kans voor o.a. kunstmuseum in oud gemeentehuis Schijndel

Vanavond tijdens beeldvormende avond werden we als raad- en commissieleden bijgepraat over de stand van zaken realisatie podium accommodatie in Cultureel Centrum ’t Spectrum te Schijndel. Voorgeschiedenis werd geschetst want de podiumwens speelt al vanaf 1992. Verder werd het voorontwerp getoond hoe de huidige bibliotheekzaal omgebouwd kan worden tot theaterzaal en welke bijbehorende faciliteiten meegenomen kunnen worden. Door een telescopische tribune (inklapbaar) kan de zaal multifunctioneel ingezet blijven worden. Plannen lijken aan alle wensen en eisen te voldoen en wordt ook rekening gehouden met bezoekers en deelnemers die een mobiliteitsbeperking hebben. Verwachting in najaar 2017 raadsvoorstel met definitief ontwerp en waarschijnlijk een aanvullend kredietvraag voor een personen- en goederenlift.
 
Met het invullen van deze nieuwe theaterzaal zal de bibliotheek moeten verhuizen. We werden verrast met een wenkend perspectief waarbij een koppeling is gemaakt met huisvesting heemkundekringen, depot en tentoonstellen kunstcollectie en herinrichting gemeentehuis Schijndel.
De kanskaart werd voorgelegd waarbij het oude gemeentehuis mogelijk als volgt ingericht zou kunnen gaan worden:
– invulling bestemming oud deel gemeentehuis waardoor cultuurhistorische waarde blijft
– huisvesting bibliotheek, centraler gelegen voorkeur vanuit NOBB
– depot en ontsluiting kunstcollectie
– bezetting aanwezig door openstelling bibliotheek en museum
– maatschappelijke functies
– mogelijkheden met horeca voor levendigheid
– opslag erfgoed vanuit de heemkundekringen
– En tot slot het gemeentelijke Klanten Contact Centrum en trouwzaal weer terug op de oude plek.
 
Dit perspectief zal verder uitgewerkt worden waarbij ook de participatiegroep herinrichting gemeentehuis op korte termijn nog een rapport zal uitbrengen over mogelijke aanvullende voorzieningen op bovenstaande kansen.
 
Ondanks de verrassende wending omtrent mogelijkheden herinrichting gemeentehuis vooral denkende aan de vele discussies die er zijn gevoerd in de Schijndelse gemeenteraad, wachten wij deze ontwikkelingen graag af en kijken uit naar de nadere voorstellen. Graag zouden we dan wel ook een kanskaart ontwikkelen ten aanzien van visie integrale exploitatie mogelijkheden Spectrum want ook daar ontstaan weer mogelijkheden.