Skip to main content
Nieuws

Sportieve commissievergadering

Geschreven door 12 juni 2020januari 14th, 2022No Comments

Sportieve commissievergadering

Het was een sportieve commissievergadering op 11 juni 2020. Zowel de voetbalvelden van WEC en Avanti als de drie zwembaden in Meierijstad zijn besproken. De besproken stukken stralen alle drie ambitie en innovatie uit. HIER wil dan ook niet te veel terug kijken maar vooral vooruit kijken.

Een nieuw zwembad in Sint-Oedenrode en Veghel met daarin veel duurzame aspecten en een verbetering van de sportvoorziening krijgt onze goedkeuring. Over de exploitatie zouden wij graag nog meer informatie ontvangen, zodat we een juiste afweging kunnen nemen om de sauna’s wel of niet in het plan op te nemen. Dit plan zal dan ook als bespreekstuk naar de raadsvergadering gaan zodat HIER de mogelijkheid heeft om een amendement in te dienen.

Ook het zwembad van Schijndel is besproken. Het is fijn dat er een partij is die het fitness gedeelte overneemt want er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat met de voorgenomen aanpassingen zowel fitness, zwemmen en squashen maar ook de horeca zo worden ingericht dat het uitnodigt tot meer gebruik.

 

Wel hebben we de wethouder meegegeven dat nieuwe ideeën bij het zwembad in Schijndel niet stil hoeven te liggen omdat er in Sint-Oedenrode en Veghel nieuwe zwembaden worden gebouwd. Wethouder Coby van de Pas heeft aangegeven dat dit inderdaad niet nodig is en hier altijd een gesprek over gevoerd kan worden door het zwembadpersoneel in Schijndel met de gemeente Meierijstad.

Als laatste is er ook gesproken over de kunstgrasvelden in Schijndel bij WEC en Avanti. Deze huidige velden blijken niet goed genoeg en lijken meer ijsbanen. De clubs, gemeente en leveranciers hebben van alles geprobeerd om er toch een succes van te maken: extra sproeien met water – zand invoegen – zand weer eruit – kurk toevoegen – waslaag eraf borstelen en ga zo maar door. Kortom aan de inspanningen heeft het niet gelegen. Voor aanvang van deze pilot is met de clubs afgesproken dat als de velden niet bevallen ze gewoon konden worden vervangen.

En daar staan we nu: de spelers weigeren er nog op te spelen en bij WEC moeten ze zelfs al uitwijken naar een buurgemeente om te trainen daar spelen op deze kunstgrasvelden o.a. liesbreukrisico’s met zich meebrengen. Avanti heeft afgelopen competitie nog extra toestemming moeten vragen bij de KNVB om bij slechter weer niet te hoeven uitwijken naar het kunstgrasveld en dus wedstrijden te mogen afgelasten. Dus wij van HIER vinden het belangrijk dat vervanging volgens afspraak met deze 2 clubs wordt gerealiseerd. En liefst zo snel mogelijk!

HIER is blij dat we uiteindelijk drie volwaardige zwembaden krijgen in Meierijstad en we als gemeente blijven streven naar sportvoorzieningen die gebruiksvriendelijk zijn zoals bij de voetbalvelden.

Wil je over deze onderwerpen in gesprek met ons? Neem dan contact op met Miranda Kerkhof-Ulehake (mirandakerkhof@wijzijnhier.nu) of met Marischka Klotz (marischkaklotz@wijzijnhier.nu).