Geen categorie

Statiegeld voorkomt zwerfafval

Geschreven door 9 februari 2018 mei 2nd, 2019 No Comments

Zwerfafval is een doorn in het oog van onze inwoners. Het staat bovenaan de lijst van ergernissen. Bijna 30% van alle klachten die gemeenten binnenkregen in 2015 ging over afval of zwerfafval. Team Meierijstad heeft daarom het initiatief genomen, samen met D66 en Gemeentebelang, om de gemeente aan te laten sluiten bij de statiegeldalliantie.

Die alliantie wil duidelijk maken aan de landelijke politiek dat er veel draagvlak is in de maatschappij voor uitbreiding van het statiegeldsysteem. Volgens onderzoek van de Consumentenbond en Radar steunt ongeveer driekwart van de Nederlanders uitbreiding van het statiegeldsysteem. Onlangs bleek ook uit onderzoek (door CE-Delft) dat statiegeld er voor kan zorgen dat er 70% tot 90% minder plastic flesjes en blikjes op straat en in de natuur belanden.

De meeste partijen in de gemeenteraad steunden daarom het voorstel. Op 15 maart 2018 vergadert de Tweede kamer over uitbreiding van het statiegeldsysteem. Hopelijk ervaren de partijen in de Tweede Kamer (mede dankzij de Statiegeldalliantie) veel steun vanuit de samenleving en komt er ook statiegeld op plastic flesjes en blikjes. Dit alles met als uiteindelijke doel: een schone leefomgeving!

Ben je met jouw organisatie, bedrijf of vereniging ook voorstander van statiegeld op blikjes en plastic flessen in België of Nederland? Sluit dan aan bij de Statiegeldalliantie: steun tegen zwerfafval

Voor vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met raadslid Erik de Vries.