Team nieuws

Team-lid Jan van de Vossenberg Koninklijk onderscheiden

Geschreven door 14 april 2018 januari 14th, 2022 No Comments

Team-lid Jan van de Vossenberg Koninklijk onderscheiden

Zaterdagmiddag 14 april, heeft lid van Team Meierijstad, Jan van de Vossenberg, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen voor de vele vrijwillige werkzaamheden die hij al sinds jaren verricht.

Jan ontving de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Namens Team Meierijstad willen wij Jan van harte feliciteren met deze Koninklijke Onderscheiding.

Hieronder een overzicht van de verdiensten op basis waarvan de onderscheiding aan Jan is toegekend:

  • vanaf 2005 betrokken bij de plannen rondom de herbouw van de molen en toen op 31 december 2007 de stichting werd opgericht is hij bestuurslid geworden. Hij is een van de drijvende krachten rondom de herbouw van de molen te noemen. Vanaf 2011 tot heden vervult hij de rol van voorzitter. Een aantal taken waren onder andere overleg met de monumentencommissie, externe partijen, het opstellen van stappenplannen en bijbehorende begrotingen, verzorgen van subsidieaanvragen, maken, onderhoud en up to date houden website, voorbereiden en regie houden rondom sponsoractiviteiten en nog veel, veel meer. Daarnaast stak hij ook nog ‘de handen uit de mouwen’ bij de daadwerkelijke herbouw.
  • van 1993 tot en met 31 december 2016 betrokken geweest bij Democratisch DorpsBelang Veghel. Al voor 1993 was hij actief voor Dorpsbelang Boerdonk en Keldonk die in 1993 samenging met Democratisch Gemeenschapsbelang uit Erp. Hij vervulde binnen DDB onder andere de taak van penningmeester en ledenadministrateur.
  • Vanaf 1999  vrijwilliger bij de parochie Heilige Antonius van Padua. Hij vervulde een grote bijdrage in de restauratie van de kerk.
  • Daarnaast was hij actief als commissielid voor het genereren van gelden rondom Keldonk 100 en organiseerde hij mede de reünie Keldonk 100.
  • Momenteel is hij voorzitter van de commissie Vrijwilligers Centrale Keldonk.
  • van 1981 tot 1987 penningmeester van de KPJ Keldonk, daarnaast heeft hij van 1983 tot 1992 de jaarlijkse kampen georganiseerd en begeleid. Ook was hij actief rondom het 60- jarige jubileum van de KPJ Keldonk. Nadat de KPJ Keldonk ophield te bestaan is de heer Van de Vossenberg betrokken gebleven via Jong Nederland Keldonk. Ook nu nog ondersteunt hij bij de verschillende activiteiten die Jong Nederland Keldonk organiseert.
  • Tenslotte is Jan vanaf 1999 vrijwilliger bij Buurtvereniging D’n Driehoek.

Omroep Meierij maakte een opname van de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding aan Jan: