Nieuws

Team Meierijstad geeft goedkeuring aan bestemmingsplannen

Geschreven door 13 november 2017 januari 14th, 2022 No Comments

Team Meierijstad geeft goedkeuring aan bestemmingsplannen

In de raadsvergadering van 9 november en de commissie vergaderingen heeft TEAM Meierijstad met diverse bestemmingsplannen kunnen instemmen. De fractie van TEAM is dan ook zeer gelukkig dat na bijna 20 jaar het bouwplan “De Campanula” op de hoek van de Sluisstraat met de Vondelstraat in Veghel vlot is getrokken. Wethouder Eric van de Boogaard heeft afgelopen jaar een uiterste inspanning geleverd zodat eindelijk gebouwd gaat worden op dit braak liggend terrein, iets wat al jaren een doorn in het oog was van zeer veel burgers. Bouwgroep Van Schijndel-van Wanrooij gaat begin 2018 aan de slag met de bouw van 33 nieuwe woningen.

Uitvaartcentrum met crematorium en een natuurbegraafplaats

Afscheid van onze dierbaren veranderd in de Nederlandse samenleving, en dus ook in Meierijstad was het betoog dat Wern van Asseldonk namens TEAM Meierijstad bracht in de afgelopen raad. Binnenkort heeft Meierijstad dan ook een crematorium en een natuurbegraafplaats binnen haar gemeente grenzen aan de Gestelseweg in Schijndel. TEAM vindt het een goed doordacht plan met oog voor natuurbehoud en het in stand houden van het landgoed De Denneboom.

Ollandseweg 113a, Sint-Oedenrode

Het bestemmingsplan nabij de Ollandseweg 113a is glashelder volgens raadslid Will van Gerwen van Team Meierijstad.  In 2010 heeft de gemeenteraad van de voormalig gemeente Sint-Oedenrode in beginsel al ingestemd met het toevoegen van een tweetal bouwlocaties nabij de Ollandseweg 113a. Door het laten vervallen van de bestemming bedrijven ontstaat er een mooie verrijking van het gebied, wel jammer is dat het allemaal zolang heeft moeten duren. Wat dan ook geen schoonheidsprijs verdiend.

Legesverordening

Team-fractielid Arie Smetsers had een duidelijk verhaal; kan niet zo zijn dat binnen Meierijstad er verschil is van legeskosten. Door het vaststellen van de legesverordening zijn nu alle leges in Meierijstad geharmoniseerd. Leges betreffende burgerzaken en dergelijke waren dat al per 1 januari maar nu dus ook de overige leges. Team Meierijstad is hier blij mee.

Verordening winkelsluiting

De nieuwe verordening winkelsluiting kon op goedkeuring rekenen, Marja van der Heijden van Team Meierijstad verwoorde het als volgt; Het is goed dat aan alle winkeliers in Meierijstad dezelfde vrijheid wordt gegeven om hun winkel open te stellen binnen de kaders van de winkeltijdenwet.

Door deze nieuwe verordening zijn er geen beperking opgenomen voor het aantal koopzondagen, en mogen de winkeliers dus zelf bepalen wanneer zij open gaan. Ook de drie centrummanagement organisaties in Meierijstad hebben positief gereageerd op deze verordening.