Nieuws

Team Meierijstad laat het er niet bij zitten!

Geschreven door 16 november 2017 januari 14th, 2022 No Comments

Team Meierijstad laat het er niet bij zitten!

Op woensdag 15 november heeft Team Meierijstad een woontafel georganiseerd in Olland. Er waren maar liefst 60 geïnteresseerden op locatie de Loop’r. Na de opening door de fractievoorzitter Wern van Asseldonk heette Ad van der Heijden de fractie Team Meierijstad en alle aanwezigen welkom namens de dorpsraad. Ad hield een emotioneel woordje en was teleurgesteld dat na jaren van proberen te bouwen in Olland er nu de volgende tegenslag is gekomen. In juli 2017 heeft Provinciale Staten besloten dat geitenhouderijen tot nader order niet mogen uitbreiden. Door de omgekeerde werking van dit besluit, is het advies gegeven aan het College van Meierijstad om voorlopig geen uitbreiding van woningen binnen 2 km vanaf een geitenhouderij toe te staan. Dit vanwege een verhoogd risico op longontstekingen.

In Olland zijn maar liefst 2 geitenhouderijen, wat zou betekenen dat in heel Olland niet meer gebouwd mag worden. Ad hield een vurig pleidooi om in gezamenlijkheid  toch nog eens een afweging te maken over de werkelijke ernst van de situatie voor Olland. Team Meierijstad snapt dat dit voor de inwoners van Olland een flinke domper is na al het harde werken en wil dan ook graag kijken naar de mogelijkheden om in de toekomst toch nieuwe woningen te kunnen bouwen. Dit hoort ook bij het motto dat Team Meierijstad: bouwen in alle kernen. Wethouder van den Bogaard ( RO) begrijpt de diepe teleurstelling en wethouder Witlox (Volkshuisvesting) geeft aan: “we gaan proberen er uit te halen wat er in zit om te kunnen bouwen in Olland”.

Tijdens de bijeenkomst zijn ook veel andere onderwerpen aan bod geweest, zoals jeugd, ouderen, glasvezel, fietspaden, scholen en veiligheid. De aanwezige inwoners spraken vanuit verschillende invalshoeken, maar het doel was voor iedereen hetzelfde: de leefbaarheid van Olland moet gewaarborgd blijven! Aanvullend daarop had Ad van der Heijden nog de mooie woorden dat het fijn in Olland wonen is door de mooie verenigingen, de saamhorigheid en dat iedere inwoner van Olland trots is op het dorp.

Team Meierijstad is blij met de grote opkomst en de inbreng. Er zal zeker een vervolg komen op deze avond en Team Meierijstad zal nauw contact houden met de dorpsraad.