Geen categorie

Team Meierijstad stemt voor handhaving van toeristenbelasting

By 21 december 2018 mei 10th, 2019 No Comments

In de voormalige gemeenten Sint Oedenrode en Veghel werd al toeristenbelasting geheven om voorzieningen voor o.a. toeristen, recreanten en verblijvende arbeidsmigranten te bekostigen. Tijdens de vergadering van 19 december jongstleden werd voorgesteld om voor geheel Meierijstad toeristenbelasting te gaan heffen.

De fractie van Team Meierijstad ziet deze harmonisatie als een goede ontwikkeling om net zoals de meeste gemeenten in Nederland toeristen, recreanten en arbeidsmigranten bij te laten dragen aan het behoud van voorzieningen in de breedste zin van het woord.

Team is ook blij met de eenvoud van de verordening toeristenbelasting waardoor de lastendruk voor ondernemers zoveel mogelijk wordt beperkt. Een ander sterk onderdeel van het voorstel is de facilitering door de gemeente om samenwerking voor belanghebbenden te stimuleren.

De focus tijdens het debat in de gemeenteraad lag op de toeristen en recreanten, maar de fractie van Team Meierijstad had ook aandacht voor de grote groep arbeidsmigranten die via deze belasting ook bijdragen aan het behoud van voorzieningen in de gemeente.

Pascal Timmers benadrukte dat de verordening toeristenbelasting voor arbeidsmigranten een stimulans kan zijn om zich in te schrijven in de basisregistratie van de gemeente. Dit heeft als voordeel dat de gemiste inkomsten toeristenbelasting worden gecompenseerd door een verhoging van de uitkering uit het Gemeentefonds vanuit het Rijk.

Naast deze middelen heeft de gemeenteraad in november al besloten om veel te investeren in de toeristisch en recreatieve branche. De fractie van Team is vanwege voornoemde argumenten tevreden met handhaving van toeristenbelasting en verwacht dat met de investeringen die worden gedaan de gemeente Meierijstad aantrekkelijk is en blijft voor toeristen, recreanten en arbeidsmigranten. Indien er vragen zijn over de toeristenbelasting dan kun je contact opnemen met Pascal Timmers (p.timmers@teammeierijstad.nl).

Vakantie