Skip to main content
Nieuws

Team Meierijstad stimuleert centraal ontmoeten in de wijk!

Geschreven door 3 juni 2018januari 14th, 2022No Comments

Team Meierijstad stimuleert centraal ontmoeten in de wijk!

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei lag het voorstel voor voorbereidingskrediet voor de realisatie van het wijkgebouw locatie Vossenberg (Boschweg) in Schijndel voor. Een traject waar de wijkbewoners en gebruikers van diverse locaties behoorlijk wat geduld hebben moeten tonen daar het al vanaf 2012 een gespreksonderwerp is. Wij als Team Meierijstad vinden het belangrijk dat er de mogelijkheid is om binnen kernen en wijken locaties zijn waar de inwoners elkaar centraal kunnen ontmoeten. Het traject Boschweg heeft inzichten gegeven over burgerparticipatie waar veel partijen bij betrokken zijn.

De locatie Vossenberg geniet de voorkeur van alle betrokken partijen. Een plan wat een centrale ontmoetingsruimte voor de wijkbewoners en wat ten goede komt aan de sociale cohesie en leefbaarheid en daar willen we als Team graag in investeren. 

Team is dan ook verheugd dat unaniem door de Raad is ingestemd om het voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Tijdens de commissievergadering heeft wethouder Witlox op onder andere de vragen van Team over communicatie en tot standkoming van één beheersstichting aangegeven dat Welzijn de Meierij actief betrokken is en wordt bij het proces en dat zorgvuldig en tijdig gekeken wordt naar wie wat wanneer communiceert en in welke vorm om de vele betrokken partijen aangesloten te houden.

Er wordt lering getrokken uit het voorgaande proces en we kijken met positieve verwachtingen uit naar het plan voor de Vossenberg wat later in 2018 zal worden voorgelegd aan de Raad. Wat ons betreft mogelijk een voorbeeldgebouw wat meegenomen kan worden in andere kernen en wijken in Meierijstad zoals een MFA in de wijk Kienhoef te Sint-Oedenrode.

Indien er vragen zijn over dit onderwerp dan kun je contact opnemen met raadslid Marischka Klotz (m.klotz@teammeierijstad.nl).