Nieuws

Team Meierijstad stimuleert lokale initiatieven!

Geschreven door 1 juni 2018 januari 14th, 2022 No Comments

Team Meierijstad stimuleert lokale initiatieven!

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei mocht de gemeenteraad haar mening geven over de aangepaste legesverordening. Dit was aanleiding voor Wern van Asseldonk van de fractie van Team Meierijstad, een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor vrijstelling van leges voor verenigingen, stichtingen en dorps- en wijkraden. Deze non-profit instellingen ontplooien veel initiatieven, zoals de zelfbouw van accommodaties en de organisatie van evenementen. Deze activiteiten zouden volgens de huidige legesverordening nog leiden tot betaling van legeskosten. Iets wat in de ogen van TEAM Meierijstad niet billijk en terecht is.

De financieel specialist van TEAM Meierijstad Pascal Timmers had een helder en duidelijk verhaal. Door aanpassing van de legesverordening en het opstellen van nadere beleidsregels wordt het verenigingen / non-profit instellingen mogelijk gemaakt om onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld te worden van legeskosten. Daarmee wordt zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid en waardering voor vrijwilligers gestimuleerd. Voldoende reden voor Team Meierijstad om samen met de fractie van Hart voor Schijndel een amendement in te dienen om deze wijzigingen te realiseren. Veel raadsfracties maar ook het College van B&W ondersteunden de intenties van het amendement.

Tijdens het onderzoek heeft de fractie van Team Meierijstad ook geprobeerd de financiële consequenties voor de Gemeente Meierijstad in beeld te brengen. Dat bleek volgens de ambtelijke organisatie op dit moment echter niet mogelijk, wat aanleiding gaf voor veel fracties om terughoudend te reageren. De fractie van TEAM en Hart vonden dat erg jammer zeker gezien de vele lovende woorden over het voorstel. Omdat wij het doel erg belangrijk vinden is uiteindelijk besloten om met een motie het college van B&W opdracht te geven een voorstel voor vrijstelling uit te werken en de aanpassing nog voor het einde van dit jaar aan de gemeenteraad voor te leggen.

Wij zullen dit proces nauwgezet volgen en zien met belangstelling het voorstel van het college tegemoet, graag willen wij vanaf dat moment de non-profit instellingen stimuleren om hun lokale activiteiten ten volle te ontplooien.

Indien er vragen zijn over legeskosten voor verenigingen dan kun je contact opnemen met Wern van Asseldonk (w.van.asseldonk@teammeierijstad.nl) of Pascal Timmers (p.timmers@teammeierijstad.nl).