Skip to main content
Nieuws

TEAM wil beheer openbare ruimte in Meierijstad naar een hoger niveau

Geschreven door 21 december 2018januari 14th, 2022No Comments

TEAM wil beheer openbare ruimte in Meierijstad naar een hoger niveau

Het college van Meierijstad heeft een beheerplan (IBOR) voorgesteld om het basisniveau van beheer van de buitenruimte in Meierijstad op niveau C te brengen. Dat is een laag niveau van onderhoud dat de meeste inwoners als onvoldoende beschouwen. Door een miljoen euro ter beschikking te stellen voor inwoners om het niveau op te hogen naar  B of soms zelfs A, wil de gemeente burgerparticipatie in het beheer van de openbare ruimte bevorderen. Inwoners kunnen dan om een deel van het geld verzoeken, om daarmee het beheer op een hoger niveau te krijgen.

Wat dit voorstel van het college feitelijk doet, is het huidige basisniveau (B) verslechteren (naar C) en vervolgens geld in het vooruitzicht stellen om op bepaalde elementen het niveau te verhogen. Inwoners kunnen zich zo gedwongen voelen om te participeren om zodoende te zorgen voor een voldoende niveau van beheer in hun eigen omgeving. Het doel van een beheerplan is volgens TEAM als volgt: een schone, hele en veilige omgeving voor onze inwoners. Daarbij moeten we als overheid participatie door inwoners mogelijk maken, maar de inwoner daar niet toe dwingen. Participatie is in onze ogen namelijk geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een betere samenleving.

TEAM heeft daarom een tegenvoorstel ingediend samen met CDA en Lijst Blanco. Wij willen namelijk graag dat er in Meierijstad een fatsoenlijk basisniveau komt (niveau B) voor heel Meierijstad. Inwoners, verenigingen en wijkraden die willen participeren kunnen dat ook in dit geval nog steeds, want zij kunnen beheerbudgetten overnemen en in ruil daarvoor het beheer uitvoeren. Ook kunnen zij in overleg met de gemeente bepalen dat sommige onderdelen van de openbare ruimte op een hoger niveau (A) worden onderhouden. Omdat dit meer kost, zullen zij dan ook moeten aangeven welke onderdelen wat hun betreft wel op een lager niveau (C) kunnen. In dit geval geldt dus: wie A zegt moet ook C zeggen. Het voorstel van TEAM, CDA en Lijst Blanco is woensdag 19 december met meerderheid van stemmen aangenomen.

Indien er vragen zijn over dit onderwerp dan kun je contact opnemen met Erik de Vries (e.de.vries@teammeierijstad.nl) of Arie Smetsers (a.smetsers@teammeierijstad.nl).

 

Tuingereedschap