Nieuws

TEAM wil onderzoek naar alternatieven vrachtverkeer korte haak

Geschreven door 30 november 2016 januari 14th, 2022 No Comments

TEAM wil onderzoek naar alternatieven vrachtverkeer korte haak

De gemeenteraad van Veghel heeft woensdagavond 30 november bij meerderheid besloten om een korte haak te realiseren bij de Rembrandtlaan. Team Meierijstad vind dit een ongelukkig besluit. Team is namelijk van mening dat de grote hoeveelheid vrachtverkeer die gebruik gaat maken van de korte haak een bijzonder hoge belasting kan vormen voor de gezondheid van de omwonenden. De gemeenteraad van Veghel had daarom volgens TEAM samen met omwonenden en het bedrijfsleven intensief moeten zoeken naar alternatieven.

Omdat dit onvoldoende gebeurd is, wil TEAM begin 2017 een integraal plan laten opstellen voor de verkeerssituatie in Veghel. Op basis van inzichten uit dat plan wil TEAM gaan zoeken naar alternatieven voor het vrachtverkeer dat via de korte haak naar het industrieterrein aan de zuid-west kant van de Zuid-Willemsvaart rijdt. Waar mogelijk zal daarbij aangesloten worden op het provinciale onderzoek naar de opwaardering van de N279. Zowel omwonenden als andere belanghebbenden zoals het bedrijfsleven zullen intensief betrokken worden bij het zoeken naar alternatieven.

De leden van Team die nu nog bij Hart voor Veghel zitting hebben staan achter deze plannen maar voelden zich verplicht om met de coalitie mee te stemmen wat betreft het raadsvoorstel. Er zijn namelijk coalitieafspraken gemaakt. Wij hebben respect voor hun keuze want het getuigt van integriteit en behoorlijk bestuur om je aan gemaakte afspraken te houden.