Skip to main content
Nieuws

The times, they are a-changin

Geschreven door 4 juli 2020januari 14th, 2022No Comments

The times, they are a-changin

Donderdag 2 juli, laatste digitale raadsvergadering voor het zomerreces.

Krachtig bestuur en raad die het onderling op hoofdlijnen eens is.
Het beloofde een lange zit te worden in de laatste digitale raadsvergadering voor het zomerreces. Jaarverslag 2019, 1e berap en kaderbrief als hoofdmoot met als afsluiting 2 belangrijke moties vreemd aan de orde van de dag. Veel complimenten voor wethouders en ambtenaren voor het werk wat de afgelopen maanden is verricht onder moeilijke omstandigheden. Naast de complimenten kwamen ook de paradepaardjes van de diverse partijen kwamen weer aan bod.

Het college kon in haar reactie de kritieken en beantwoording van vragen keurig beantwoorden. Dit college is ambitieus, krachtig en enthousiast, dat is zeer te prijzen. De overschrijdingen op sommige projecten zal door de raad beter gevolgd gaan worden. Het onderwerp bouwen en grondexploitatie is waarschijnlijk de hoofdmoot van komend halfjaar om de raad gerust te stellen. Op het gebied van burgerparticipatie en energietransitie zijn verbeterslagen te maken.

De 2e termijn was vooral herhaling van zetten, waar door HIER duidelijk werd aangegeven “handen af van reserve sociaal domein!”.

Klik op de link voor het betoog van HIER: Betoog raadsvergadering 02-07 jaarverslag 2019 – 1e berap – kaderbrief

 

Mari van der Aalsvoort

Fractievoorzitter HIER