Nieuws

Wat bedoelt U nou eigenlijk? Wees toch eens duidelijk.

Geschreven door 14 november 2016 januari 14th, 2022 No Comments

Wat bedoelt U nou eigenlijk? Wees toch eens duidelijk.

Politici scoren vaak niet op duidelijkheid. Soms met opzet, want duidelijkheid kan stemmen kosten. Soms onbewust, om goede of minder goede redenen.

Tijdens de verkiezingsdebatten voor Meierijstad is dit herkenbaar.

Is de PvdA duidelijk door te roepen dat ze een nieuwe treinverbinding Eindhoven- Nijmegen wil? Gaat die trein door Vressel? Met een station in Rooi? 

Is het CDA duidelijk ? Ze waren voor en zijn nu tegen de megastal in Nijnsel ?

Tijdens de verkiezingsdebatten hoorde je vaak “Ja, maar…….” en iedere kiezer weet dat “Ja, maar………..” bijna altijd “Nee” betekent.

D’66 werd bevraagd over het behoud van de zwembaden in de drie kernen. “Ja natuurlijk, maar…… als er renovatie komt, dan moeten we er nog eens goed naar kijken”. 

Is de VVD voor meer sociale huurwoningen? “Ja, maar….. we moeten de koopwoningen niet vergeten”. De VVD was overigens wel duidelijk over de ouderenzorg. Daar was de afgelopen jaren niet op bezuinigd. Alleen die duidelijkheid werd in de zaal door niemand herkend!

Door de bibliotheek Veghel was een verkiezingsdebat georganiseerd met de naam “Klare Taal”. Niet bekend was dat de woordvoerder van de politieke partij die het meest duidelijk zijn standpunt kon verwoorden, na afloop beloond werd met een prijs.

Team Meierijstad is er trots op dat haar woordvoerster Janine Heisterkamp door de onafhankelijke jury werd uitgeroepen tot winnaar. Zij sprak echt klare taal!

Team Meierijstad wil niet alleen in de verkiezingstijd helder overkomen, of straks in de gemeenteraad. Team Meierijstad wil dat de gemeente Meierijstad in al zijn publicaties voor de inwoners “klare taal” spreekt: duidelijk, leesbaar en op tijd.

Met uw stem gaan we daar voor zorgen.

Komende woensdag zal ook Eus Witlox uitgedaagd worden om in “klare taal” de standpunten van Team Meierijstad uiteen te zetten. Dit vindt plaats tijdens het debat georganiseerd door de bibliotheek Schijndel in het Spectrum om 19.30 uur.