Skip to main content
Nieuws

Wie is wie? TEAM-contacten!

Geschreven door 26 mei 2017januari 14th, 2022No Comments

Sinds 1 januari is gemeente Meierijstad een feit, de angst van veel inwoners is dat door de fusie de afstand naar de politiek groter wordt. Veel gehoorde vragen zijn: hoe kan ik mijn standpunt op de politieke agenda krijgen, bij wie kan ik aankloppen als ik het niet eens ben met een bepaalde ontwikkeling. We zijn ons er dus wel degelijk van bewust dat we als Team Meierijstad ook moeten blijven ontwikkelen in het hebben en onderhouden van contact met inwoners en andere belanghebbenden in Meierijstad. Een grote fractie, 13 fractieleden en die nog niet even bekend zijn in alle kernen. Dit maakt nog niet dat we overal even herkenbaar zijn en kan het onduidelijk zijn wie je kunt aanspreken over specifieke onderwerpen.

Om de aanspreekpunten inzichtelijk te maken hebben we daarom een en ander op een rijtje gezet. We hebben uitgewerkt wie welke portefeuilles onder zijn/haar hoede heeft, maar ook een verdeling over de 13 kernen van Meierijstad door toewijzing van gebiedscontactfunctionarissen van onder andere uit de fractie.

Link naar portefeuilleverdeling: http://www.teammeierijstad.nl/2017/04/14/portefeuilleverdeling-team-fractie/

Link naar gebiedscontactfuntionaris: Gebiedsindeling contactfunctionarissen en TEAM

Daarnaast hebben we als TEAM ook een commissie in het leven geroepen om de contacten met de lokale bevolking te borgen, deze commissie wordt binnen de partij dan ook Lokale Borging genoemd.

Per deelgemeente zijn enkele lokale inwoners gevraagd om actief de communicatie op te zoeken met de bevolking om hen zo te informeren omtrent bepaalde ontwikkelingen, dit kan enerzijds via dorps- en/of wijkraden, via sportverenigingen, etc. Maar uiteraard staan deze lokale borgers ook opgesteld om uw vragen aan te horen en u te helpen om met het juiste raadslid of wethouder van TEAM in contact te komen om uw onderwerp te bespreken.

Vragen over dit onderwerp of aan lokale borging? Stuur dan een mail naar info@teammeierijstad.nl.

Wie is wie? TEAM-contacten!