Skip to main content
Nieuws

Woonvisie gereed: bouwen in alle kernen

Geschreven door 10 juli 2018januari 13th, 2022No Comments

Woonvisie gereed: bouwen in alle kernen

“Bouwen, bouwen en nog eens bouwen, in alle kernen, stevig inzetten op sociale huurwoningen, met maximale aandacht voor duurzaamheid”.

Dit was kort gezegd de inbreng van Team Meierijstaf bij de behandeling van de Woonvisie, zowel tijdens de commissievergadering als de raadsvergadering. En net als veel andere fracties complimenteerde TEAM wethouder Witlox met de Woonvisie: er was een mooi traject gelopen, met een goed resultaat. De ambities van het college zijn duidelijk verwoord.

Maar net als alle andere fracties keek ook TEAM vooruit. “Wat gaat het college doen om alle ambities in de praktijk waar te maken ?”
Een amendement om een extra accent te leggen op bouwen in kleine kernen werd door TEAM gesteund, even als een motie op extra energie te steken in kleine tot zeer kleine huizen (tiny houses).

Een motie om te onderzoeken of private partijen verplicht kunnen worden om van alle woningen die ze bouwen 25% sociale huurwoningen te bouwen, werd niet door TEAM ondersteund. Waarom? Omdat de wethouder ons garandeerde dat we dat al doen in Meierijstad.

We kijken nu uit naar het volgende deel namelijk het uitvoeringprogramma wonen waarin de bouwplannen concreter worden gemaakt.

Voor vragen over de behandeling in de commissie- en raadsvergadering kan contact op worden genomen met raadslid Peter Verbraak, e-mail p.verbraak@teammeierijstad.nl