Skip to main content
Nieuws

Zorg verkeersituatie Lidl

Geschreven door 7 december 2017januari 14th, 2022No Comments

Zorg verkeersituatie Lidl

In de commissievergadering van REB had Team Meierijstad aangekondigd misschien een motie in te dienen op het raadsvoorstel bestemmingsplan Lidl, Boskantseweg 43-45 Sint-Oedenrode. De wethouder verwees naar de anterieure overeenkomst waarin harde afspraken met de Lidl zijn gemaakt met betrekking tot de verkeersituaties. Dit maakt dat we op de raadsvergadering toch geen motie hebben ingediend voor dit moment maar wel een stemverklaring hebben afgegeven. We hebben in de stemverklaring het college meegegeven dat het goed zou zijn om het weggedeelte Meerkoet – achterzijde Lidl tot aan de kruising per direct als inrit te betitelen. Dit is ook het geval bij de Emte.

Team Meierijstad zal dit dan ook blijven volgen. Mocht blijken kort na de opening van de Lidl dat er een onveilige situatie ontstaat, gaan wij zeker over tot actie.

Ons raadslid Will van Gerwen sloot af met de woorden: Vooruit er ligt een besluit, nu de schop in de grond!