Nieuws

15 mei Internationale Dag van het Gezin

Geschreven door 15 mei 2021 januari 14th, 2022 No Comments

15 mei Internationale Dag van het Gezin

In 1993 besloten de VN de Internationale Dag van het Gezin in het leven te roepen. Op deze dag staan alle verzorgers in de spotlights, of je nu vader, moeder, grootouder, voogd, broer of zus bent.

Opgroeien in een warm gezin, met betrokken ouders/verzorgers in een fijne woonomgeving met goed onderwijs is voor ieder kind de basis om op te groeien tot een stevige volwassene. Het is daarom belangrijk dat er voldoende huizen, goed onderwijs en gezondheidszorg zijn. Daarnaast zijn sport, cultuur en ontspanningsmogelijkheden in een schoon milieu noodzakelijk.

HIER vindt het belangrijk dat de gemeente Meierijstad partner is van gezinnen die het moeilijk hebben. Een voorbeeld hiervan is hulp bij het oplossen van schulden of financiële regelingen voor gezinnen met een minimuminkomen zodat hun kinderen kunnen sporten.

HIER maakt zich ook sterk voor opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders en kinderen met vragen of problemen waar ze zelf niet uitkomen. Wij vinden het belangrijk dat deze vragen zo snel en laagdrempelig als mogelijk beantwoord worden. Als het kan via het eigen sociale netwerk. En anders via de huisarts, school of het welzijnswerk maar als het nodig is moeten de beste professionals ingeschakeld worden.

In Meierijstad wordt hard gewerkt aan een goed aanbod van dienstverlening op het terrein van opvoed- en opgroeiondersteuning en daar zijn wij trots op! Maar juist op de Dag van het Gezin realiseren wij ons ook dat het nog beter kan en beter moet. Gezinnen van nu zijn steeds minder de traditionele gezinnen waarin vader werkt en moeder voor de kinderen zorgt. In veel gezinnen werken beide ouders en delen de zorg voor hun kinderen. Deze combinatie vraagt om flexibele agenda’s. Met het toegenomen aantal echtscheidingen zien we ook steeds meer nieuw samengestelde gezinnen en kiezen ex-partners steeds vaker voor co-ouderschap. Het organiseren van een gezin is er, zelfs al zijn er geen grote problemen, niet eenvoudiger op geworden.

De hulpverlening zou naar de mening van HIER dan ook meer afgestemd moeten worden op deze veranderende gezinnen. Het zou mooi zijn als ouders/verzorgers niet alleen op werkdagen van 9 tot 5 met hun vragen en problemen terecht kunnen bij de hulpverlening maar ook op andere momenten zoals in de avond of in het weekend. Door meer flexibiliteit in bereikbaarheid van hulpverleners wordt het voor gezinnen gemakkelijker om hulp in te schakelen en vragen en problemen samen op te lossen. HIER heeft hierover inmiddels al een vraag gesteld aan wethouder Roozendaal. Wij zijn benieuwd naar zijn reactie.

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Peter Kuijs (burgercommissielid HIER) via peterkuijs@wijzijnhier.nu