All Posts By

Pascal van Oers

Nieuws

Ecologisch onderzoek bij spouwmuurisolatie

Bij spouwmuurisolatie moet altijd gekeken worden of dit goed uitgevoerd kan worden. Een van deze eisen is dat er geen vleermuizen in de spouwmuur aanwezig zijn, deze controle werd altijd gedaan door het bedrijf dat de isolatie uitvoerde. Door een uitspraak van de Raad van State is sinds kort een ecologisch onderzoek verplicht wat 5000 tot 6000 Euro kan kosten.…
Pascal van Oers
21 september 2023
Fractie nieuws

Algemene Beschouwingen 2023

In de gemeenteraadsvergadering van 6 juli werd de kaderbrief behandeld. Elke fractie gaf via de Algemene Beschouwingen zijn visie op deze kaderbrief. Hieronder de integrale tekst van de algemene beschouwingen zoals deze door de fractie van HIER zijn ingebracht tijdens de raadsvergadering door fractievoorzitter Miranda Kerkhof-Ulehake. Algemene beschouwingen HIER Voorzitter, Voor ons ligt de kaderbrief, een uitwerking van het collegewerkprogramma…
Pascal van Oers
6 juli 2023
Fractie nieuwsNieuws

Kunst en Cultuurplan Meierijstad gepresenteerd

Tijdens de Commissie M&M bijeenkomst op 15 juni 2023, werd een ambitieus Kunst en Cultuur plan gepresenteerd dat ons, de partij HIER, enorm enthousiast maakte. Het Raadsvoorstel vraagt om extra structurele middelen van €297.098 per jaar en een eenmalige bijdrage van €3.307.500 uit de algemene reserve. We willen specifiek het speerpunt 'iedereen kan meedoen' benadrukken. Wij streven naar een inclusieve…
Pascal van Oers
28 juni 2023
Fractie nieuws

Duurzame opwek van energie in Meierijstad

In de vergadering van 25 mei heeft onze gemeenteraad een nieuw kader vastgesteld voor de opwek van duurzame energie. We moeten als gemeente onze eigen energie gaan opwekken en dat is als Meierijstad een forse opgave, zeker omdat voorlopig windenergie niet mogelijk is. Van de eerste tranche is ook nog weinig zichtbaar. Dit is ook de reden geweest om in…
Pascal van Oers
4 juni 2023
Fractie nieuwsNieuws

Voor iedereen een (t)huis

Er is een tekort aan woningen. Bouwprojecten duren lang en sluiten lang niet altijd aan bij de woonbehoeften. Naast een passende woning is ook de woonomgeving met voldoende voorzieningen belangrijk. Wij willen graag informatie ophalen bij inwoners van Meierijstad met een woonwens of woonvragen. Die informatie is voor ons belangrijk om mee te nemen in het proces van de totstandkoming…
Pascal van Oers
4 juni 2023
Nieuws

Eindelijk wordt de Ollandseweg opgeknapt

Op 25 mei zal ook HIER akkoord gaan met het verstrekken van een krediet voor de reconstructie van de Ollandseweg. Al jaren wordt er geklaagd over de slechte staat van deze weg en dan met name de fietspaden. Een van de oorzaken van de slechte staat van de fietspaden was de wortelopdruk. Om te voorkomen dat dit probleem zich weer…
Pascal van Oers
24 mei 2023
Nieuws

Derde binnen zwembad Meierijstad klaar voor gebruik

Vanaf 1 mei kunnen zwemliefhebbers een duik nemen in het nieuwe zwembad De Beemd in Veghel. Dit is het derde binnen zwembad in Meierijstad, nadat eerder ook al in Sint Oedenrode een nieuw zwembad in gebruik genomen werd en waar in Schijndel Zwembad De Molen Hey in gebruik is. Vandaag konden raad- en commissieleden alvast kennis maken met het nieuwe…
Pascal van Oers
15 april 2023
Nieuws

Bestemmingsplan Helden van Kien

In de raad van 6 april lag de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Helden van Kien voor. Dit agendapunt ging hoofdzakelijk over het verruimen van de openingstijden en de daarbij behorende feesten, partijen en bijeenkomsten bij de Helden van Kien. HIER heeft voorafgaand aan deze vergadering gewikt en gewogen of de fractie voor of tegen de vaststelling van het…
Pascal van Oers
7 april 2023
Fractie nieuws

De Vlagheideberg

Vanavond staat de visie voor de Vlagheideberg op de agenda. Hier vind het lastig om zich te vinden in deze visie. Zoals vanaf het begin af aan al merkbaar was en ook tijdens de kadernota nogmaals benoemd, is de fractie van HIER geen voorstander van de grootschaligheid van de plannen. Een berg die ingezet wordt voor massatoerisme. We hebben natuurlijk…
Pascal van Oers
6 april 2023
Fractie nieuws

Behoud belangrijk monument voor Sint-Oedenrode en Meierijstad

HIER is enthousiast over de plannen van het college. Een nieuw toekomstbestendig bestuurscentrum voor Meierijstad is immers hard nodig. Het huidige bestuurscentrum voldoet op een groot aantal punten niet meer aan de functionele eisen van deze tijd om nog maar te zwijgen over het hoge energieverbruik. Met dit voorstel lossen we ook de belofte in dat het bestuur van de…
Pascal van Oers
6 april 2023