Skip to main content
Nieuws

“Alles van waarde is weerloos”

Geschreven door 30 januari 2021januari 14th, 2022No Comments

“Alles van waarde is weerloos”

Bovenstaande dichtregel van Lucebert laat goed zien hoe HIER naar erfgoed kijkt en in het verlengde daarvan naar de erfgoedvisie tijdens de raadsvergadering op 27 januari. Net als elke fractie in de raad was HIER enthousiast over de visienota. Zowel de inhoud, als het proces wat met alle betrokkenen gelopen was, wordt door ons gewaardeerd.

En dat hebben we duidelijk laten horen.

We hebben ook zorgen. In het verlengde van de visie wordt, op korte termijn een uitvoeringsplan opgesteld. Zijn er voldoende financiële middelen om het plan uit te voeren? Ook omdat andere fracties met – op zich begrijpelijke – nieuwe wensen op het gebied van erfgoed kwamen, stemde het antwoord van de wethouder ons niet gerust. De tijd zal het ons leren.

Ons tweede zorgpunt was de personele inzet. Voor de fusie hadden de drie gemeenten samen 2.1 fte in dienst. Op dit moment liggen alle zaken met betrekking tot erfgoed inclusief het uitvoeringsprogramma op de schouders van slechts een persoon. Dus één van onze 600 ambtenaren richt zich specifiek op behoud van ons erfgoed. Dat er nog ambtenaren zijn, die zich inzetten op “hoe kunnen we aan erfgoed ook nog wat via toerisme of recreatie verdienen?” is een goeie, maar wel een heel andere zaak. Niet alleen HIER vindt dat 1 fte én te weinig én te kwetsbaar is, het kwam zelfs uit de mond van de gemeente zelf. In de nota van de Erfgoed-inspectie staat letterlijk “uw gemeente geeft aan dat er onvoldoende personeel beschikbaar is voor de taakuitvoering op het gebied van monumenten en beschermde stads en dorpsgezichten”.

Ons derde zorgpunt is handhaving. Handhaving is een punt van zorg van de monumentencommissie, van de voorzitter van het Platform Erfgoed Meierijstad én van de gemeente zelf. De gemeente geeft echter aan dat ze “andere prioriteiten” heeft. Er wordt met betrekking tot het erfgoed gehandhaafd door de toezichthouders WABO. Ons lijkt het logisch dat er, bijvoorbeeld bij de nieuw te bouwen school in Eerde vanuit de WABO niet alleen handhaaft wordt op veiligheid, gezondheid en de beng-norm, maar ook of de waarde van de kerk als monument niet aangetast wordt. Maar blijkbaar is dat niet zo logisch.

De inbreng van HIER werd door slechts een andere fractie echt herkend. Het plan om moties in te dienen om zowel de personeelsformatie te verhogen als meer in te zetten op handhaving hebben we daarom laten varen.

Voor nadere informatie Peter Verbraak, peterverbraak@wijzijnhier.nu