Nieuws

Besluit krediet “School, kerk en woningbouw Eerde” uitgesteld

Geschreven door 8 mei 2020 mei 11th, 2020 No Comments

Op 9 april jl. is in de commissievergadering uitvoerig gesproken over het plan om in Eerde in en aan de kerk een nieuwe basisschool te bouwen. Restauratie van de kerk en een fors aantal nieuwbouwwoningen maken deel uit van het plan. Het plan zou op 7 mei in de raadsvergadering besproken worden, maar is – op verzoek van de wethouder – van de agenda gehaald.

HIER gaf – in de commissie vergadering van 9 april jl. – aan blij te zijn met het ontwikkelde plan, maar – zo werd door HIER Raadslid Peter Verbraak opgemerkt: “er is wel voor een ingewikkelde constructie gekozen”. Peter polste tijdens die vergadering over twee punten expliciet de mening van andere fracties (klik op de link voor het volledige betoog commissie 9 april):

1. Relatie restauratie kerk – woningbouw

“Hoe de kerk gerestaureerd wordt, blijft onduidelijk. Als je niet weet wat je gaat restaureren, dan ken je ook die kosten niet. En hoe kan je dan bepalen hoeveel woningen de projectontwikkelaar in Eerde – ter compensatie – mag bouwen om uit de financiële meeropbrengst de restauratie van de kerk te bekostigen? 

Omdat duidelijke antwoorden uitbleven en er draagvlak was vanuit andere fracties, heeft HIER aangegeven hierover een motie te zullen voorbereiden.

2. Complexe constructie

Omdat nieuwbouw van de school, restauratie van de kerk en woningbouw in één samenhangend plan zijn onder gebracht, is er een complexe constructie ontstaan én er zijn vele miljoenen euro’s mee gemoeid. Peter Verbraak legt aan de wethouder en commissie voor om het complexe samenspel van afspraken financieel juridisch te laten toetsen door een onafhankelijke deskundige.

Vanuit de commissie werd positief gereageerd en bevestigd dat een dergelijk onderzoek gewenst is, waarop wethouder van der Pas toezegde dit in het college te bespreken. Duidelijk was dat het raadsvoorstel op 7 mei geen hamerstuk was.

Op 15 april berichtte wethouder van der Pas dat zij aan advocaten- en notariskantoor AKD de opdracht had gegeven voor een second opinion/risicoanalyse. Een opvolging op hetgeen we als HIER hadden voorgesteld. De wethouder melde op 28 april dat “de onderzoeksresultaten en advies langer op zich laten wachten dan verwacht”. Haar voorstel is dan ook om het punt van de agenda van 7 mei te halen om het – zo mogelijk – op 25 juni opnieuw te agenderen.

HIER was enerzijds verrast, maar anderzijds ook blij dat er goed naar gekeken worden. Want, aldus Peter Verbraak: “Onduidelijkheid kan leiden tot een hoofdpijndossier, en daar is niemand mee gediend. Zeker de inwoners van Eerde niet”.

Voor vragen over dit onderwerp kan contact opgenomen worden met Raadslid Peter Verbraak (peterverbraak@wijzijnhier.nu).