Skip to main content
Fractie nieuws

Bestuurscentrum Dommelrode: het wordt kleiner, anders, maar vast beter

Geschreven door 2 december 2020januari 14th, 2022No Comments

Bestuurscentrum Dommelrode: het wordt kleiner, anders, maar vast beter

Tijdens de fusie is afgesproken dat het bestuurscentrum van Meierijstad in het voormalige gemeentehuis van Sint Oedenrode gevestigd zou worden. Dat is gebeurd, maar in de praktijk blijkt, dat flinke aanpassingen noodzakelijk zijn. In december 2019 heeft HIER een motie ingediend over het bestuurscentrum, een motie die door 8 van de 10 partijen werd ondersteund en dus werd aangenomen. De strekking was: College onderzoek hoe de gebruiksmogelijkheden en de bezetting van het huidige bestuurscentrum te optimaliseren zijn en leg dit voor aan de raad. Nieuwbouw in Veghel is niet aan de orde”.

Het programma van eisen vanuit de raad luidde kort samengevat: een raadszaal voor 37 leden met goede apparatuur, een passende parallelle-zaal, ruimte voor de griffie, de fracties en het Klant Contact Centrum. Hou slotje Dommelrode in ere, en denk aan ruimte voor Rooise organisaties zoals de Heemkundekring en organisaties op het gebied van zorg en welzijn.

Op woensdag 25 november 2020 werden de plannen gepresenteerd.

De drie scenario’s die geschetst werden, waren op hoofdlijnen doorberekend, rekening houdend met verhuur/verkoop, duurzaamheid en als laatste uitwisseling van functies met het nabijgelegen Cultureel Educatief Centrum “Mariendael”. De presentatie was – op zijn zachts gezegd – razend snel en daardoor “niet optimaal”. Meerdere raadsleden – en zo bleek later – meerdere inwoners die de uitzending hadden gevolgd – hadden moeite om de presentatie te volgen. De woorden van wethouder Coby van der Pas bij de afsluiting gaven gelukkig wat meer helderheid. Ze legde het accent op de inhoud en de functies.

Hoewel de raad nog niet beschikt over de onderliggende notitie en er dus nog de nodige onbeantwoorde vragen zijn, zit er wel al wat vorm in. Hoe dan ook, een deel van het huidige pand zal afgestoten worden en voor HIER is dat logisch. Ook duurzaamheid staat op het netvlies en is er oog voor de Rooise organisaties en organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. (Gebiedsteams?)

Bijzonder was dat in de presentatie het centrum “Mariendael” werd ingebracht (en werd afgekeurd). Geeft het college daarmee aan dat het ook ziet dat die locatie verbetering behoeft? Onbekend is of in het onderzoek is meegenomen of bij groei van de gemeente alle medewerkers van de gemeente Meierijstad in het stadhuis in Veghel ondergebracht kunnen worden.

Het was goed op deze beeldvormende avond te horen dat niemand zich voor de nul-variant (niets doen) uitsprak. Alle fractie bevestigden weer: het bestuurscentrum moet hoe dan ook aangepakt worden.

Al met al, een eerste stap richting verbetering van ons bestuurscentrum is gezet, HIER hoopt dat de volgende stappen snel gezet worden.

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Peter Verbraak, peterverbraak@wijzijnhier.nu.

Bestuurscentrum