Fractie nieuws

Biodiversiteit – geen tijd te verliezen

Geschreven door 1 oktober 2022 No Comments

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag 29 september stond beleidsstuk biodiversiteit op de agenda. Met dit beleid willen we de biodiversiteit in onze gemeente versterken. En dat is volgens HIER een goede zaak want deze neemt veel te snel af! En dat is zorgelijk. Ondanks dat we tevreden zijn dat er de juiste aandacht is voor biodiversiteit zijn er in de commissie door ons burgercommissielid Erik de Vries kritische vragen gesteld. Voor HIER is het onduidelijk wat eventuele financiële gevolgen van het nieuwe beleid zijn. Ook zijn de doelen wat HIER betreft niet helder genoeg beschreven. Het zijn vooral ver weg  doelen, die in 2030 moeten worden behaald. Wij willen weten wat er nu gaat gebeuren. Welke inspanning mogen we volgend jaar van de gemeente verwachten? De laatste kanttekening is dat het onderwerp biodiversiteit complex en moeilijk is. HIER had daarom graag een beeldvormende avond gehad om extra te worden geïnformeerd. Met de juiste informatie kan de juiste beslissing worden gemaakt.

Het amendement: “Geen gif op pachtgronden van de gemeente” dat in de raadsvergadering is besproken, haalde ondanks onze steun geen meerderheid. Dat gold ook voor de motie die wilde laten onderzoeken of pachters bij geen gebruik van gif zouden kunnen worden gecompenseerd.