Skip to main content
Het nieuws van Hier.

Biodiversiteit

Geschreven door 22 mei 2021januari 14th, 2022No Comments

Biodiversiteit

We moeten veranderen in ons gedrag en de natuur herstellen. Dat begint bij het inzicht dat de mens onderdeel is van de natuur en niet zonder deze natuur kan. Een groene en gevarieerde omgeving draagt bij aan de kwaliteit van leven. Het zorgt voor een geliefde, gewaardeerde en gezonde omgeving om te wonen, werken en recreëren. Waar bedrijven zich graag vestigen en waar bezoekers graag komen. Het maakt ons weerbaarder tegen stress en negatieve gevoelens, draagt bij aan sneller herstel na ziekte en zorgt voor een beter sociaal klimaat.

Er zijn namelijk bijna 2 miljoen verschillende dier- en plantensoorten op aarde. Elke soort heeft zijn eigen rol in zijn eigen leefomgeving. Alle verschillende soorten houden samen de natuur in evenwicht. Dit noemen we biodiversiteit. De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Die natuur herbergt vele soorten planten en dieren die elkaar nodig hebben. Het aantal soorten en dus de biodiversiteit neemt echter in snel tempo af. Onder meer als gevolg van opwarming van het klimaat, stikstof uitstoot, verstedelijking en ontbossing voor landbouw. Allemaal oorzaken die het gevolg zijn van menselijk handelen. Wereldwijd is door het gedrag van de mens al 30% aan biodiversiteit verdwenen. In Nederland is nog maar 15%
van de oorspronkelijke biodiversiteit over. Dit vooral als gevolg van de verstedelijking en de landbouw, die bij ons veel groter is dan in andere landen

Voldoende voor jou om ook bij te dragen aan het versterken van de natuur? Dat kan: door bomen en ander groen te planten, hemelwater op te vangen en langer vast te houden in de natuur, bloemen te zaaien, gras minder snel te maaien, overbemesting te voorkomen etc. Er zijn veel maatregelen die je als inwoner en als gemeente kan nemen om de natuur te versterken. Op deze internationale dag van de biodiversiteit besteden we er graag nog eens extra aandacht aan. HIER stelde al eerdere technische vragen (klik op link) over de grondverkaveling en hoe deze wordt ingezet voor meer biodiversiteit. Daar waar we met zijn allen kunnen bijdragen moeten we dit zeker doen. Kortom aan de slag dus!

Voor vragen over dit onderwerp beantwoord Erik de Vries (erikdevries@wijzijnhier.nu) deze graag.