Fractie nieuws

Bouwen in Keldonk

Geschreven door 27 april 2020 januari 14th, 2022 No Comments

Bouwen in Keldonk

De dorpsraad van Keldonk, is een actieve dorpsraad die nauw betrokken is bij tal van onderwerpen die Keldonk aangaan. De N279, groenonderhoud maar zeker ook woningbouw.

In de periode sinds het ontstaan van Meierijstad is de dorpsraad een sparringpartner voor wethouder en ambtenaren om de woningbouw te stimuleren. Sinds 18 januari 2018 zijn er gesprekken gaande met de wethouders Witlox en later van de Boogaard. Er was een pilot opgestart in Keldonk om te komen tot woningbouw. Met en door inwoners van Keldonk, de conclusie was toen al er moet zo snel mogelijk gebouwd worden naar behoefte, dat wil zeggen voor starters en senioren. Voor starters omdat ze anders genoodzaakt zijn om Keldonk te verlaten omdat elders meer mogelijkheden zijn en voor senioren omdat die graag kleiner willen wonen en “hun” Keldonk niet willen verlaten. Het stimuleert op die manier ook de doorstroming.

Het probleem in de periode daarna was dat eigenaren van grond en projectontwikkelaars niet op die vraag wilde bouwen. En eerlijk is eerlijk, ook voor duurdere bouw is volop interesse in Keldonk. Daar we ons op de vraag voor starters en senioren richten, werden de plannen dus tot voor kort niet passend in woningbouwprogramma en nieuwe bouwplannen zaten in een impasse. Tot voor kort, op 22 April is bekend gemaakt dat er voor de bouw van 23 nieuwe woningen voor senioren en starters in Keldonk in principe medewerking wordt verleend door het college: 9 woningen voor senioren en 14 rijwoningen aan de Antoniusstraat.

De fractie van HIER kan zich scharen achter de woorden van wethouder Goijaarts “ik ben blij dat het nu gelukt is om tegemoet te komen aan de vraag van de inwoners. Dit plan draagt bij aan het behoud van de leefbaarheid en vitaliteit van Keldonk”.
Het vele voorwerk door voormalige wethouders Witlox en van de Boogaard, en ook de huidige wethouder wonen en contactwethouder Keldonk, Compagne, hebben dan toch vruchten afgeworpen.

In Keldonk kan nu gebouwd worden en HIER is daar voor Keldonk heel blij mee en laten we verder creatief, innovatief en voortvarend op weg gaan naar woningbouw naar behoefte in alle en zeker in de klein kernen.