Fractie nieuws

De kogel is door de kerk

Geschreven door 2 december 2021 januari 14th, 2022 No Comments

De kogel is door de kerk

Figuurlijk gelukkig. De bestemmingsplanwijziging “Dorpshart Eerde” komt als een hamerstuk in de raad van 16 december. Alle fracties zijn voor. In Eerde kunnen mogelijk op korte termijn de handen uit de mouwen worden gestoken.

Een prachtig plan

HIER is er altijd duidelijk over geweest. Eerde heeft keihard een nieuwe basisschool nodig, hoe eerder hoe liever. En het mooie is dat door realisatie van de school in en aan de kerk dit beeldbepalend monument weer zeer lang behouden kan blijven. Daarnaast krijgt Eerde er mogelijk wel 25 woningen bij, en daar is behoefte aan. Een pracht plan dus, zeker omdat er ook nog een kinderdagverblijf bijkomt.

HIER staat voor 100% achter dit plan

In de commissievergadering van 1 december sprak HIER zich dan ook positief uit, maar hebben we ook onze bezorgdheid geuit. Op een relatief klein onderdeel dan wel, maar toch… We zijn er immers voor alle inwoners van Meierijstad.

Wat speelt er?

Op 1 december stond de bestemmingsplanwijziging op de agenda. Die wijziging is onder andere nodig om er voor te zorgen dat er woningen in en bij de kerk gebouwd mogen worden, waaronder koopwoningen. HIER had in de meer dan 500 pagina’s tellende bijlage bij het raadsvoorstel niet kunnen lezen of nieuwe eigenaren van de koopwoningen in de kerk wel voldoende beschermd zijn. Zij komen immers in een vereniging van eigenaren (VVE) en zijn dan met de andere eigenaren verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de kerk. En bij onderhoud van de kerk gaat het niet over kleingeld. Omdat er geen restauratieplan voor de kerk bestaat, was onze vraag : “Zijn de rechten en plichten van een ieder daardoor wel voldoende vastgelegd?” De gemeente speelt in dit project een grote rol en daardoor zijn wij als gemeenteraad medeverantwoordelijk voor een goed verloop, ook in de toekomst.

Anders gezegd: “lopen de eigenaren van de koopwoningen in de kerk niet de kans dat ze voor financiële verassingen komen te staan?” Een deel van de gemeenteraad herkende onze vraag en onderschreef onze bezorgdheid en de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad hierin, maar een ander deel voelde dat niet of nauwelijks. Het verraste ons. We gaan ons beraden.

Voor vragen over dit dossier kunt u contact opnemen met Peter Verbraak 0629043905 of peterverbraak@wijzijnhier.nu

Foto: Arie Smetsers