Skip to main content
Fractie nieuws

De Vlagheideberg

Geschreven door 6 april 2023No Comments

Vanavond staat de visie voor de Vlagheideberg op de agenda.

Hier vind het lastig om zich te vinden in deze visie. Zoals vanaf het begin af aan al merkbaar was en ook tijdens de kadernota nogmaals benoemd, is de fractie van HIER geen voorstander van de grootschaligheid van de plannen. Een berg die ingezet wordt voor massatoerisme.

We hebben natuurlijk wel aangegeven met de toeristische visie dat de Vlagheide als trekker moet gelden samen met de andere 2 gebieden, maar we hebben niet aangegeven hoever we hier in willen gaan. Wat HIER betreft gaat deze visie te ver.

De natuur en landschapswaarde moeten we zoveel mogelijk in takt laten. Het toevoegen van een horecavoorziening vinden we hierin te ver gaan en dienen daarom vanavond samen met de PvdA/GL een amendement in. We zijn wel heel enthousiast over de plannen die er liggen om het natuur en landschap te versterken. De focus moet wat ont betreft ook hier naar toe gaan. De route tussen de Vlagheideberg en de Eerdse berg afsluiten voor gemotoriseerd verkeer is daarbij een goede actie. Het eventueel toevoegen van het stuifzand en daarbij een kleine speelplaats te ontwikkelen zien wij niet als een groot probleem. Maar doe dit dan wel met allemaal natuurlijke materialen.

Zijn wij hiermee per definitie tegen horeca en dergelijke? Nee zeker niet. Maar zoals we in de horecavisie al hebben vastgelegd zullen we terughoudend zijn met medewerking verlenen aan uitbreiding van bestaande initiatieven als nieuwe initiatieven. De natuurpoort met horeca en het verblijftoerisme bij MOB Zuid druist wat ons betreft in tegen deze visie. In de omgeving zijn al meerdere horecagelegenheden en met de komst van het wielercafé lijkt dit ons voldoende. We moeten voorzichtig zijn met zulke nieuwe initiatieven omdat je dan het kip ei verhaal krijgt. Om horecavoorzieningen rendabel te houden moeten er voldoende recreatieve mogelijkheden zijn en daardoor zou je dan moeten blijven uitbreiden. Uit de benchmark van de andere onderzochte bergen blijkt ook dat daar weinig horeca rondom is gevestigd.

Wat betreft het zonnepark geeft dit ook een dilemma. Moet je een zonnepark willen hebben in zo’n mooie omgeving? Enerzijds past het niet binnen het natuurgebied, anderzijds is dit natuurlijk goed voor duurzaamheid in Meierijstad. De afweging die we gemaakt hebben is dan ook, dat je een zonnepark als een compensatie kunt zien van al het vuil wat er onder ligt. En de gekozen locatie is de meeste prettige locatie om toch een wijds uitzicht te houden.

HIER kan zich dus niet vinden in het grootste plan wat er nu ligt, maar ziet zeker mogelijkheden voor verschillende onderdelen uit het plan. We hopen dat het amendement vanavond op steun van een meerderheid van de raad kan rekenen.