Fractie nieuws

“De wereld staat in brand”

Geschreven door 31 augustus 2021 No Comments

De wereld staat letterlijk in brand: Zuid-Frankrijk, Californië, Australië. Maar ook figuurlijk: de corona pandemie, Afghanistan, Haïti. En dan ben ik zeker nog heel veel vergeten. Het is een puinhoop!

Dat is geen nieuws helaas, dat was namelijk vorig jaar en de jaren daarvoor ook al het geval. De namen zijn anders maar de problematiek hetzelfde. Ik wil niet pessimistisch zijn maar ik kan garanderen dat wij de komende jaren soortgelijke problemen zullen blijven horen. Dan hebben we het nog niet gehad over de andere problemen zoals de groeiende klimaatproblemen, oorlogen om grondstoffen als olie en water of lithium en dat soort zaken voor onze elektrische auto.

Ondertussen liggen de resultaten van de landelijke verkiezingen al een half jaar achter ons en lijken de gezagsdragers niet te beseffen, althans niet uit te stralen, dat we echte problemen hebben. Het zomerreces is gewoon doorgegaan en ook in Nederland speelt de corona pandemie ons nog steeds parten.

Ik ben een eenvoudig gemeentelijk politicus, maar mij lijken de problemen urgent genoeg om meer haast te maken!

Mari van der Aalsvoort