Skip to main content
Nieuws

Dienstverlening Dichtbij – Heroverweging Sluiting Loketten in Schijndel en Sint-Oedenrode

Geschreven door 12 december 2023No Comments

De fractie HIER heeft een motie ingediend, “Dienstverlening Dichtbij: ook voor Schijndel en Sint-Oedenrode”, die oproept tot heroverweging van de sluiting van de dienstverleningsloketten van Burgerzaken in deze kernen.

De motie, ingediend tijdens de raadsvergadering op 14 december 2023, benadrukt het belang van toegankelijke gemeentelijke diensten voor alle inwoners, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen en minder mobiele burgers. De motie stelt voor om vanaf 2 januari 2024 een roulatiesysteem tussen de dienstverleningsloketten van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel toe te passen. Dit systeem garandeert dat elk loket minimaal een dagdeel per week open is voor inwoners.

Daarnaast verzoekt de motie het college om een noodplan voor onvoorziene omstandigheden en pieken in vraag te ontwikkelen, en te garanderen dat de tijdelijke maatregelen op uiterlijk 4 december 2024 zijn opgeheven.

Fractie HIER benadrukt het belang van een nabije en toegankelijke gemeentelijke dienstverlening, wat essentieel is voor de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van Meierijstad.

De motie is hier te lezen: Motie “Dienstverlening Dichtbij: ook voor Schijndel en Sint-Oedenrode”

Bestuurscentrum Sint Oedenrode