Fractie nieuws

Duurzame opwek van energie in Meierijstad

Geschreven door 4 juni 2023 No Comments

In de vergadering van 25 mei heeft onze gemeenteraad een nieuw kader vastgesteld voor de opwek van duurzame energie. We moeten als gemeente onze eigen energie gaan opwekken en dat is als Meierijstad een forse opgave, zeker omdat voorlopig windenergie niet mogelijk is. Van de eerste tranche is ook nog weinig zichtbaar. Dit is ook de reden geweest om in het coalitieakkoord af te spreken om te focussen op zon op dak en het besparen van energie.

Netcongestie

De problemen en lessen waar we mee te maken hebben gehad bij de eerste uitgave van zonneparken zijn meegenomen in dit raadsvoorstel. Door opwek te combineren met opslag zullen we minder problemen hebben met netcongestie, en ook gaan we kijken waar we reststroken kunnen gebruiken.

Eerdere toezegging

De toezegging door de vorige wethouder aan HIER over duidelijkheid vooraf aan het participatietraject is meegenomen in het voorstel, zodat vooraf duidelijk is hoe de participatie moet gaan lopen. Door meer flexibiliteit in te bouwen moet er ook meer vaart komen in de uitgifte van zonneparken.

Lokaal investeringsplatform

De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is om een lokaal investeringsplatform op te richten om de opbrengsten zoveel mogelijk binnen onze gemeente te houden. Want alleen met voldoende draagvlak en goede participatie kunnen we de doelen voor duurzame opwek halen.