Nieuws

Ecologisch onderzoek bij spouwmuurisolatie

Geschreven door 21 september 2023 No Comments

Bij spouwmuurisolatie moet altijd gekeken worden of dit goed uitgevoerd kan worden. Een van deze eisen is dat er geen vleermuizen in de spouwmuur aanwezig zijn, deze controle werd altijd gedaan door het bedrijf dat de isolatie uitvoerde.

Door een uitspraak van de Raad van State is sinds kort een ecologisch onderzoek verplicht wat 5000 tot 6000 Euro kan kosten. Dit is op basis van de zorgplicht uit de wet Natuurbescherming. Isoleren van de spouwmuur is daardoor heel veel duurder geworden en door het gebrek aan ecologen, die deze controle uit kunnen voeren duurt het ook nog eens veel langer.
Dit is een ongewenste situatie voor onze inwoners en hierdoor word het voor onze gemeente ook weer lastiger om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Als gemeente kun je een onderzoek doen voor je hele grondgebied en daardoor kunnen bewoners vrijstelling krijgen van de controle. Hiervoor is budget beschikbaar vanuit Den Haag.

Om duidelijkheid te krijgen wat onze gemeente hiermee van plan is hebben we technische vragen gesteld over dit onderwerp.

Vraag 1 :
Wat gaat de gemeente doen om toch bewoners te helpen om hun spouwmuren te kunnen isoleren zonder dat zij daarbij met te hoge kosten opgezadeld worden?

Vraag 2 :
Wordt er al gedacht om hiervoor een soortenmanagementsplan te maken waardoor bewoners een ontheffing kunnen krijgen? Hiervoor is geld beschikbaar vanuit Den Haag.