Skip to main content
Fractie nieuws

Een fusieafspraak kom je na. LEAVE is niet aan de orde.

Geschreven door 14 december 2019januari 14th, 2022No Comments

Een fusieafspraak kom je na. LEAVE is niet aan de orde.

Binnen drie jaar een fusieafspraak ter discussie stellen, dat doe je niet. Zeker niet als inwoners blij zijn met die afspraak. Dat was voor HIER op 3 oktober al het vertrekpunt bij de eerste commissievergadering over het agendapunt huisvesting raad/griffie. Op die bijna historische vergadering werd op voorstel van HIER het agendapunt als niet rijp voor de raad van de agenda afgevoerd. HIER kreeg daarbij steun van 9 van de 10 partijen.

Op 12 december stond het zelfde voorstel weer op de agenda van de commissievergadering , maar nu had de fractie van HIER er een amendement aan toegevoegd.

“Een remain-amendement” betoogde Peter Verbraak op donderdag 12 december, een vergelijking trekkend met de verkiezingen die dag in Engeland. “Leave is voor ons niet aan de orde. HIER spant zich in om in Rooi te blijven”. Het amendement was gebaseerd op het nakomen van de fusieafspraak. “De overheid moet betrouwbaar blijven. Wat ons betreft geen discussie”.

Het was een tumultueuze vergadering, waarbij iedere partij zijn eigen accenten toelichtte. Maar aan het eind was er een duidelijke lijn te herkennen: de fusieafspraak is voor iedereen heilig, niemand pleitte expliciet voor Leave, en – hoewel met verschillende bewoordingen en verschillende condities – iedereen gaf aan graag in Rooi te willen blijven.

Op 19 december komt het ter besluitvorming in de raad.

HIER gaat aan de slag om een amendement in te dienen wat op steun van de meerderheid van de raad kan rekenen, een amendement met als kern “een fusieafspraak kom je na, Leave is niet aan de orde” .

Er is voor 19 december nog het nodige te doen.

Het amendement van Hier.

Amendement HIER 10-12-2019 bestuurscentrum Dommelrode