Fractie nieuws

HIER geen grootschalige zandwinning

Geschreven door 9 februari 2022 No Comments

Afgelopen week heeft Leon van Boxtel namens de fractie van HIER gesproken met bezorgde leden van de actiegroep geenzandindustrieboerdonk.nl. Uit deze gesprekken werden de vermoedens van de fractie van HIER bevestigd: de plannen om in Boerdonk in het gebied Akkerweg te starten met een grootschalige zandafgraving is niet wenselijk!

De fractie van HIER is dus tegen een mogelijke grootschalige zandafgraving in Boerdonk. Het is duidelijk dat dit grootschalige zandwinningsproject een onevenredig negatief effect op de leefbaarheid van het dorp. Zeker op korte termijn, maar ook op langere termijn.

Na de verkiezingen zal de fractie van HIER bij eventuele coalitiebesprekingen zorgen dat dit onderwerp wordt meegenomen in de onderhandelingen. Op deze manier blijft in ieder geval Boerdonk ook in de toekomst gevrijwaard van grootschalige zandindustrie en zal voor heel Meierijstad beleid moeten worden gemaakt voor vergelijkbare initiatieven.

Foto: Arie Smetsers