Skip to main content
Het nieuws van Hier.

Kunst en cultuur onderzoek

Geschreven door 23 mei 2021januari 14th, 2022No Comments

Kunst en cultuur onderzoek

De gemeente Meierijstad kent, vanuit de historie van de kernen, een rijk en levendig kunst- en cultuurklimaat en heeft dit verder opgebouwd. Er is een breed en aantrekkelijk aanbod aan activiteiten. Daarnaast zijn er vele en gevarieerde culturele voorzieningen aanwezig. De amateurkunst verenigingen bieden een diversiteit aan activiteiten. We kennen prachtige festivals zoals Paaspop, Beholders, 7th Sunday, 1 Ander Festival en Fabrique Magnifique. Er wordt volop ingezet op cultuureducatie door Phoenix, CHV Academy, Cultuurkade Meierijstad en Bibliotheek Meierijstad (NOBB). En dan hebben we ook nog een Brabantse culturele hotspot: de CHV Noordkade!

En dit is maar een kleine greep uit het diverse aanbod wat er zoal in Meierijstad onder kunst en cultuur valt. Op dit moment is er echter nog geen sprake van een integraal vastgesteld beleid op het gebied van kunst en cultuur. Vaststelling van dit beleid heeft om diverse redenen nog niet plaatsgevonden. De nota kunst en cultuur Meierijstad zal nu worden opgesteld. Op donderdag 20 mei vond het startgesprek plaats in de vorm van ludieke beeldvormende avond. De fracties werden daarbij gevraagd om input te geven op bijvoorbeeld de participatieaanpak, welke kaders mee moeten worden genomen maar ook de wijze van betrokkenheid van de raad tijdens dit proces.

Als HIER waren we daar natuurlijk bij. Immaterieel erfgoed mag wat ons betreft beter inzichtelijk worden gemaakt. Dit wordt nu meegenomen bij de inventarisatie en bij het opstellen van de nota zal dit onderdeel ook specifiek aandacht krijgen. Verder vinden we het als HIER belangrijk dat er een structurele participatiestructuur wordt vormgegeven. Structureel overleg en vaste aanspreekpunten voor onder andere de verenigingen. Maar ook een brede adviescommissie uit de diverse kunst- en cultuursectoren die zowel de nota als ook de jaarlijkse actieprogramma’s evalueren en de gemeente en raad adviseren over ontwikkelingen en aanbevelingen voor bijstellingen.

De gemeente Meierijstad  ziet kunst en cultuur op lokaal niveau als een essentieel onderdeel in het streven naar een optimale woon-, leef- en werkomgeving en goede persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van de gemeente. Ook HIER zit er zo in. Wij zijn dus erg blij dat we met een frisse blik gaan kijken naar wat kunst en cultuur voor onze gemeente en haar inwoners (verder) kan betekenen en hoe Meierijstad cultureel nog sterker kan worden gepositioneerd.

Voor vragen over dit onderwerp kun je terecht bij Alda Gloudemans (aldagloudemans@wijzijnhier.nu), Miranda Kerkhof-Ulehake (mirandakerkhof@wijzijnhier.nu) en Marischka Klotz (marischkaklotz@wijzijnhier.nu ).