Fractie nieuwsNieuws

Kunst en Cultuurplan Meierijstad gepresenteerd

Geschreven door 28 juni 2023 No Comments

Tijdens de Commissie M&M bijeenkomst op 15 juni 2023, werd een ambitieus Kunst en Cultuur plan gepresenteerd dat ons, de partij HIER, enorm enthousiast maakte. Het Raadsvoorstel vraagt om extra structurele middelen van €297.098 per jaar en een eenmalige bijdrage van €3.307.500 uit de algemene reserve.

We willen specifiek het speerpunt ‘iedereen kan meedoen’ benadrukken. Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en ontwikkelen. We juichen het toe dat de gemeente zich inzet voor sociale vraagstukken, waardoor kansarme mensen meer kansen krijgen.

We verwelkomen de voortzetting en uitbreiding van de subsidiëring voor de CHV Academy in het basisonderwijs. De CHV Academy heeft al bewezen hoe succesvol en plezierig dit wordt uitgevoerd, waarbij de jeugd kennismaakt met muziek en andere artistieke activiteiten.

Termen als amateurkunst, verbinding met professionals, toegankelijkheid, geschikte ruimtes en festivals zijn de juiste
uitgangspunten die de leefbaarheid in alle kernen kunnen verbeteren. Vernieuwing en ontwikkeling in gebieden zoals musea, talentontwikkeling, beeldende kunst in de openbare ruimte, architectuur en de verdere ontwikkeling van de Noordkade zijn essentieel.

We zijn trots op Meierijstad en haar culturele instellingen. We zijn bereid om meer dan 3 miljoen uit de reserves te besteden aan alle genoemde zaken in deze nota. Als er geld beschikbaar is, kunnen we het beter besteden aan gebieden die direct verband houden met onze mensen in Meierijstad. Het is duidelijk dat HIER Meierijstad instemt met het collegevoorstel.