Skip to main content
Het nieuws van Hier.

MEEDOEN: EEN STAP VERDER

Geschreven door 10 juni 2020januari 14th, 2022No Comments

MEEDOEN: EEN STAP VERDER

Over inclusie, tweedeling en discriminatie

Het is nog niet zo heel lang geleden dat mensen met problemen niet in een wijk of dorp woonden maar in een instelling in de bossen. Brabant kende veel van die voorzieningen en vanuit heel Nederland kwam men hier naar toe. In de bossen stonden ook de kindertehuizen, en voorzieningen voor doven en blinden. Ook zij woonden letterlijk en figuurlijk buiten de samenleving.

Om talloze redenen, waaronder het denken vanuit inclusie, zijn veel van deze instituten inmiddels ontmanteld. Iedereen moet immers de kans hebben om in onze samenleving te wonen en mee te doen. De ondersteuning die daarvoor nodig moeten we als Meierijstad met onze inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals kunnen bieden.

In 2016 ondertekende Nederland het VN- Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en staat MEEDOEN – of met een mooi woord INCLUSIE – hoog op de agenda van gemeenten. Ook in Meierijstad hebben we, mede door de inzet van de stichting Toegankelijk Meierijstad en een groot draagvlak in onze13 kernen, forse stappen vooruit gezet en hier zijn wij dan ook trots op.

Het is goed om te constateren dat de slogan “iedereen moet mee kunnen doen” zich, naast mensen met een beperking, ook richt op inwoners van Meierijstad die om andere redenen niet (meer) mee kunnen doen in de samenleving. Denk hierbij aan mensen die eenzaam zijn, schulden hebben of geen werk hebben. Hier raken Inclusie en het voorkomen van tweedeling elkaar.

HIER gaat voor een inclusieve samenleving waarin tweedeling actief voorkomen en aangepakt wordt; een samenleving waarin iedereen mee kan doen in het maatschappelijk en het economisch verkeer, een dak boven het hoofd heeft en kans op werk. Dat het actief werken aan een inclusieve samenleving en het voorkomen van tweedeling noodzakelijk en wenselijk is, blijkt uit de recente protesten tegen discriminatie en racisme.

In artikel 1 van de Grondwet staat letterlijk: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. In deze tijd van “Black lives matter” worden we er weer met onze neus op gedrukt dat het niet alleen belangrijk is om artikel 1 te onderschrijven, maar dat het vooral belangrijk is bij te dragen aan een klimaat, aan omstandigheden en aan beleidskeuzes waarmee discriminatie voorkomen wordt.

Binnen HIER wordt momenteel nagedacht over op welke wijze we in Meierijstad op het gebied van inclusie, het voorkomen van tweedeling en discriminatie vervolgstappen kunnen maken. Een klein groepje richt zich daarop, maar nieuwe inbreng is welkom.

Zin om mee te denken: neem contact op met Peter Verbraak