Nieuws

Meierijstad bereikt hoogst haalbare niveau Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Geschreven door 7 september 2020 No Comments

HIER feliciteert de gemeente Meierijstad met het certificering op sociaal ondernemen. Met het behalen van het PSO keurmerk PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) op Trede 3 niveau heeft de  gemeente het hoogst haalbare niveau bereikt en loopt ze voorop in  Nederland. Via een onafhankelijke toetsing is gebleken dat gemeente Meierijstad ruim bovengemiddeld presteert in het faciliteren van werk  voor personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit doet de  gemeente niet alleen door binnen de eigen organisatie werkplekken vrij te maken, maar ook door “socialer” in te kopen. Zo biedt de gemeente  werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. HIER is  een groot voorstander van een samenleving waar in iedereen kan deelnemen ofwel een inclusieve samenleving. We zijn daarom blij dat Meierijstad op  deze wijze een inspirerend voorbeeld is voor bedrijven en andere organisaties in meierijstad die socialer willen ondernemen.