Skip to main content
Fractie nieuwsRaadsvergaderingen

Met ruime meerderheid

Geschreven door 25 december 2019januari 14th, 2022No Comments

Met ruime meerderheid

Afgelopen raadsvergadering werd er gesproken over de locatie van het bestuurscentrum in Meierijstad. Hier-raadslid Peter Verbraak hield over dit agendapunt onderstaand betoog.

 

“Bij deze wil ik – mede namens de gehele fractie van HIER – Lokaal, D66, de VVD, Gemeentebelangen en Blanco bedanken voor hun ondersteuning.

Het ingediende amendement heeft al voor het in stemming is gebracht de meerderheid.

Dat stemt mij – maar velen met mij – tevreden, zeer tevreden.

Maar het zou nog mooier zijn als er nog meer steun voor ons amendement volgt”

Met deze woorden sloot Peter Verbraak op 19 december jl. zijn betoog in de gemeenteraad af. Tijdens de stemming schaarden ook HART en de SP zich achter het amendement.

Het amendement beoogt dat de fusieafspraak uit 2016, te weten “het bestuurscentrum komt in Rooi”  nu echt wordt uitgewerkt.

Heel concreet wordt aan het college gevraagd: onderzoek hoe het pand kan worden aangepast, zodat de raad hier naar tevredenheid kan vergaderen. Onderzoek ook hoe de bezetting van het totale pand op orde gebracht kan worden. En – we hoorden het  veelvuldig in de commissievergaderingen –  ga in gesprek met inwoners en organisaties zodat Dommelrode weer meer van Rooi kan worden.

Doordat het amendement is aangenomen is een onderzoek naar nieuwbouw van de baan.

Naar verwachting wordt de gemeenteraad in januari of februari geïnformeerd over de onderzoeksvraag die het college gaat uitzetten. Die toezegging had HIER gevraagd in de commissievergadering dd 12 december.