Fractie nieuws

Niet over ons zonder ons

Geschreven door 7 februari 2020 januari 14th, 2022 No Comments

Niet over ons zonder ons

WSD is één van de organisaties die ons als gemeente ondersteunt om inwoners die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben toch te laten meedoen in onze maatschappij. Maar wie zijn wij: college, WSD, Adviesraad Sociaal Domein (ASD) maar ook Raad dat wij het beter weten dan deze inwoners zelf. Zij zijn ervaringsdeskundig. We hebben de wethouder gehoord tijdens de commissie en horen het ook terug van bijvoorbeeld de cliëntenraad oud-SW, dat het organiseren lastig is maar niet onoverkomelijk. Wij als HIER vinden het belangrijk om hoe dan ook input te vragen, te toetsen en dat besluiten de goede uitwerkingen hebben. Nog liever zien we dat input aan de voorkant wordt gegeven. En tot slot moet er ook voor deze inwoners mogelijkheden geboden worden om hun ervaringen ongevraagd kwijt te kunnen bij onafhankelijke partijen.
Met de raad in Meierijstad stoeien we met grote regelmaat over participatie, want betrekken van belanghebbenden vinden we allemaal zeer belangrijk maar over de vorm en tot welke hoogte zijn we zeker zoekende. Niet over ons zonder ons is herkenbaar voor de raad en ons amendement is dan ook raadsbreed ingediend! Deze titel zegt alles over het amendement als aanvulling op de zienswijzen op de koers van WSD. Als we het dan hebben over “niet over zonder ons”, gaat het in dit geval om de inwoners die vallen onder de Participatiewet.
We hebben de wethouder gevraagd om dit verder naar o.a. het Dagelijks Bestuur van WSD uit te dragen en om lokaal maar hopelijk, door onze inzichten te delen, ook regionaal de vertegenwoordiging verder op te pakken. Dus kortom: samen optrekken!
Voor vragen over dit onderwerp kan contact opgenomen worden met ons raadslid Marischka Klotz en Peter Verbraak.

Lees hier het raadsvoorstel

Lees hier het amendement dat raadsbreed werd ingediend