Skip to main content
Fractie nieuws

Not in my backyard

Geschreven door 26 januari 2021januari 14th, 2022No Comments

Not in my backyard

HIER ontvangt steeds meer vragen over zaken in ieders directe leefomgeving. Dat stellen we zeer op prijs. Zeker ook omdat we een groot voorstander zijn van burgerparticipatie en het uitdaagrecht. Het mooie daarvan is dat we als inwoner van Meierijstad betrokken zijn. We houden van onze straat, buurt, wijk en dorp. Deels omdat we daar geboren en getogen zijn maar ook omdat we ons daar veilig en tevreden voelen. En als er iets aan mankeert, iets kan veiliger of kan mooier dan maken we ons daar druk over. We gaan ons dan organiseren omdat we weten dat we dan meer gedaan krijgen en hierdoor de invloed groeit.

Taak van de overheid en dus ook de politiek, is om draagvlak te creëren voor onderwerpen waarvan niet zomaar aangenomen mag worden dat het beter, mooier of veiliger is voor de directe leefomgeving. Maar die onderwerpen zijn toch zeker relevant voor Meierijstad of zelfs Nederland. Wij als Nederlanders hebben namelijk allemaal de verantwoordelijkheid om ons mooie en kleine Nederland voor onze kinderen mooier, veiliger en beter te maken.

Hierdoor ontstaat een spanningsveld van. Prima dat er maatregelen genomen worden om Nederland en zeker Meierijstad te verbeteren. Dat mag overal, maar niet in mijn achtertuin!

HIER heeft veel respect voor die mensen die hun leefomgeving willen beschermen of zelfs verbeteren. Dit stellen we niet alleen op prijs maar verdient ook alle aandacht van initiatiefnemers. Het is de taak van initiatiefnemers om het gesprek aan te gaan en voor draagvlak te zorgen. En dat gaat niet altijd vanzelf, dat moet van twee kanten komen. Maar laten we ook reëel blijven, het gaat niet alleen om je eigen achtertuin maar het gaat om alle inwoners van het huidige en toekomstige Meierijstad en daar moeten we allemaal oog voor hebben.